How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Gaeilge

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach An Fhaiche Mhór Thiar

Jul 12, 2017

 

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

 

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

 

An Fhaiche Mhór Thiar.

 

Tréimhse an Dúnta: Ón Satharn, 22 Iúil, 2017 ón 6am go dtí 7pm amháin.

 

An Chúis: Le himeacht de chuid Fhéile Ealaíon na Gaillimhe, chomh maith le socrú crainn thógála a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí. Beidh rochtain ag cónaitheoirí i gcónaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Lána an Phinniúir, Bóthar Áth Cinn (R866), Sráid San Proinsias (R866), Sráid Eglington (R866), Sráid Gheata Liam (R866) agus An Fhaiche Mhór Theas (R866), Sráid na Banríona, Bóthar na nDuganna & Loch a’ tSáile.

 

Liníocht

 

Sínithe:          Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.