How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Gaeilge

Léiriú Spéise – Tithíocht Shóisialta

Jul 19, 2017

Tógálaithe/forbróirí/úinéirí talún ar spéis leo tithíocht shóisialta a sholáthar

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léiriú Spéise le haghaidh soláthar forbairtí tithíochta sóisialta lándéanta agus tailte ar a dtógfar na tithe sin . Ní mór faomhadh a fháil i gcónaí ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun tithíocht shóisialta a cheannach.

Tá an t-eolas go léir agus sonraí faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh ar fáil ar www.galwaycity.ie/housing

Ní mór do dhaoine a bhfuil spéis acu ann an Léiriú Spéise a líonadh isteach agus é a sheoladh ar ais faoin Aoine, 18 Lúnasa ag 1pm. Ní mór aighneachtaí a sheoladh ar ais chuig: Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Ní mór "Léiriú Spéise um Thithíocht Shóisialta Lándéanta" a scríobh ar an gclúdach agus tú ag seoladh aighneachta.

Patricia Philbin
An Stiúrthóir Seirbhísí
Tithíocht agus Cuimsiú Sóisialta