How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Gaeilge

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach Sráid Liam Thiar

Aug 2, 2017

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

 

Sráid Liam Thiar:   Ón Blue Note Bar go dtí Nova Bar.

 

Tréimhse an Dúnta: Dé Sathairn, 12 Lúnasa, 2017 ón 7pm go dtí an 2am.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil ag dul siar via Ascaill na Muimhneach, Bóthar an Athar Uí Ghríofa agus Ascaill an Athar Uí Ghríofa. Beidh bealach malartach ar fáil ag dul soir via Sráid Dhoiminic Íochtarach, Sráid Anraí, Ascaill an Athar Uí Ghríofa, Bóthar an Athar Uí Ghríofa agus Ardán na bhFiach. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh an imeacht ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

 

An Chúis: Chun éascaíocht a dhéanamh ar shiamsaíocht a bheas á cur ar fáil ag Pobail Mórálach na Gaillimhe.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

 

Liníocht

 

Sínithe:          Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.