Latest News

Bratach Chorcra Chathair na Gaillimhe le hathnuachan


Bratach Chorcra Chathair na Gaillimhe le hathnuachan

Bronnadh an stádas 'An Bhratach Chorcra' ar Chathair na Gaillimhe in 2015

 

Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche. Tá Gaillimh ag obair anois chun an stádas a athnuachan agus beifear ag cur fáilte an deireadh seachtaine seo romhainn roimh phainéal moltóirí ón gCumann Bainistithe Bailte & Cathracha (ATCM).

Tá Cathair na Gaillimhe, ar cheann de bhreis agus 70 baile agus cathair ó cheann ceann na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe, atá ag lorg athnuachan iomlán ar an ngradam iomráiteach 'An Bhratach Chorca'. Bronnadh an Bhratach Chorcra ar Ghaillimh mar go bhfuil siamsaíocht éagsúil ar fáil ann, gur áit shábháilte atá ann agus mar gur féidir leat oíche thaitneamhach a bheith agat amuigh ann.

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag obair go dlúth le cumainn agus le líonraí gnó áitiúla agus iad ag ullmhú an phróisis iarratais don Bhratach Chorcra ina measc Cumann Tráchtála na Gaillimhe, An Ceathrú Laidineach, an tSráidbhaile Thoir agus Iarthar Chathair na Gaillimhe chomh maith le daoine eile a bhíonn ag obair i gcomhar leis an nGarda Síochána chun bríomhaireacht agus spleodar an cheantair atá ainmnithe don Bhratach Chorcra i nGaillimh a léiriú.

Tá sé cruthaithe ag Cathair na Gaillimhe, mar cheantar a bhfuil an t-ainmniúchán acu don Bhratach Chorcra, go gcuirtear fáilte roimh chách, go bhfuil bealaí sábháilte ann do thurasóirí chun taisteal abhaile sa dorchadas agus go bhfuil meascán ilghnéitheach ionad ann.

Mar chuid den phróiseas iarratais, tabharfaidh beirt mholtóirí ón gCumann Bainistithe Bailte & Cathracha (ATCM) cuairt ar Chathair na Gaillimhe tráthnóna Dé hAoine an 18 Lúnasa 2017 chun casadh leis na príomh-pháirtithe leasmhara. Rachaidh siad i mbun measúnaithe thar oíche ón 5.00pm go dtí 5.00am sa cheantar i gCathair na Gaillimhe atá ainmnithe don Bhratach Chorcra, ceantar a shíneann ó Bhóthar an Choláiste, Sráid Forster, An Fhaiche Mhór, Barr an Chalaidh, Sráid Eglington, Sráid Liam, Sráid na Siopaí, an Ceathrú Laidineach, an Margadh Éisc agus an Póirse Coach agus ar fud Iarthar Chathair na Gaillimhe. Tá an Bhratach Chorcra ar foluain os cionn na cathrach. Tá an lucht eagraithe áitiúil an-dóchasach go leanfaidh sé sin amhlaidh ach a mbeidh an measúnú tugtha chun críche maidin Dé Sathairn seo chugainn.