How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'GMIT'
Aengus McMahon

Gaeilge

DOMHNACH NA REILIGE: 20 LÚNASA 2017

Aug 9, 2017

REILIG AN BHÓTHAIR MHÓIR

DOMHNACH NA REILIGE: 20 LÚNASA 2017

AIFREANN AG 11 AM

 

An tseachtain roimh Dhomhnach na Reilige:

 

Beidh na geataí ar oscailt go dtí 9:00pm ón Luan, an 14 Lúnasa 2017 go dtí an Aoine, an 18 Lúnasa 2017 le go mbeidh daoine in ann ullmhúchán a dhéanamh i gcomhair Dhomhnach na Reilige.

Domhnach na Reilige 20 Lúnasa 2017

Mar gheall ar easpa spáis, ní bheidh cead isteach sa reilig ag feithicil ar bith ach amháin feithiclí ina bhfuil daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó feithiclí ar a bhfuil Diosca do Dhuine faoi Mhíchumas ar taispeáint.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar na geataí ag 10:00am go beacht ar mhaithe le bainistiú tráchta.

 

Ar chúiseanna sábháilteachta, níor chóir go bhfágfadh feithicil ar bith an reilig go ceann 30 nóiméad i ndiaidh an Aifrinn, ionas go mbeidh coisithe in ann imeacht ar dtús.

Beidh seirbhís urnaí ar siúl chomh maith ag an 5pm

Tomás Ó Conaill

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireachta Iompair, Áineasa & Conláiste, agus Seirbhísí Corparáideacha