How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Gaeilge

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach Bóthar Rosshill: Faoin droichead iarnróid

Aug 10, 2017

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

 

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

 

Bóthar Rosshill: Faoin droichead iarnróid

 

Tréimhse an Dúnta: Ón Luan 14 Lúnasa go dtí an Domhnach 8 Deireadh Fómhair 2017.

 

An Chúis: Le deisiúcháin riachtanacha droichid a éascú.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Bóthar an Chósta (R338) agus Bóthar Bhaile Átha Cliath (R338) agus vice-versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

 

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

 

Liníocht

 

Sínithe:          Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.