How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'GMIT'
Aengus McMahon

Gaeilge

Fógra Rúin : Bóithre A Dhúnadh go Sealadach Bóthar na Trá agus An Cladach R336

Aug 16, 2017

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Rúin

 

 

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-

 

Bóthar na Trá agus An Cladach R336: Ó Cé an Chladaigh ar aghaidh siar go dtí

crosbhealach Bóthar Bhearna.

 

Tréimhse an Dúnta: Ó 8:30am go 02:30pm Dé Sathairn, 7 Deireadh Fómhair, 2017.

 

An Chúis: Le Maratón, Leathmharatón agus 10k Chuan na Gaillimhe a éascú.

 

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí. Beidh rochtain áitiúil ann an t-am ar fad.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach siar ann trí Bhóthar an Athar Uí Ghríofa, Bóthar Bhóthar na Trá Íochtarach, Bóthar an Dochtúra Ui Mhainchin, Bóthar na Mine, Bóthar Bhaile an Rí (R337) agus Bóthar Bhearna (R336). Chun dul chomh fada le haon seoladh ar an gcúrsa féin, is féidir teacht air ón Iarthar.

 

Is féidir na doiciméid a scrúdú ag an Roinn Iompair, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le linn ghnáthuaireanta oifige, ó 9.00 ar maidin go 4.00 tráthnóna, Luan go hAoine. Is féidir agóid a dhéanamh i gcoinne an dúnta shealadaigh bheartaithe i scríbhinn chuig an té a bhfuil a síniú tugtha thíos, roimh an 12.00 nóin, Déardaoin, 24 Lúnasa, 2017.

 

Liníocht

 

Sínithe:           Uinsinn Finn,

Stiúrthóir Seirbhísí (Gníomhach),

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.