How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Gaeilge

REILIG RATHÚIN DOMHNACH NA REILIGE: 10 MEÁN FÓMHAIR 2017 AIFREANN AG 3PM

Aug 23, 2017

REILIG RATHÚIN

DOMHNACH NA REILIGE: 10 MEÁN FÓMHAIR 2017

AIFREANN AG 3PM

 

 

An tseachtain roimh Dhomhnach na Reilige:

Beidh na geataí ar oscailt ó 8am – 7.30pm ón Luan, an 4 Meán Fómhair 2017 go dtí an Aoine, an 8 Meán Fómhair 2017 le go mbeidh daoine in ann ullmhúchán a dhéanamh i gcomhair Dhomhnach na Reilige.

Domhnach na Reilige – 10 Meán Fómhair, 2017:

Mar gheall ar easpa spáis, ní bheidh cead isteach sa reilig ag feithicil ar bith ach amháin feithiclí ina bhfuil daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó feithiclí ar a bhfuil Cead Páirceála do Dhuine faoi mhíchumas ar taispeáint.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar na geataí ag 2pm go beacht ar mhaithe le bainistiú tráchta.

 

Ar chúiseanna sábháilteachta, níor chóir go bfhágfadh feithicil ar bith an reilig go ceann 30 nóiméad i ndiaidh an Aifrinn, ionas go mbeidh coisithe in ann imeacht ar dtús.

 

Tomás Ó Conaill

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireachta Iompair, Áineasa & Conláiste, agus Seirbhísí Corparáideacha