How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Rúin : Bóithre A Dhúnadh go Sealadach Sráid Forster, Sráid Eglinton agus Sráid Gheata Liam

Aug 24, 2017

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 - Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Rúin

 

 

 

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-

 

Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe

Sráid Eglinton: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe

Sráid Gheata Liam: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe

 

An Tréimhse Dúnta: Ó 10am go 4pm, Déardaoin 21 Meán Fómhair agus Dé hAoine 22 Meán Fómhair 2017

 

 

Cúis: Lá Saor ó Charranna na hEorpa

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht agus beidh comharthaí le feiceáil de na bealaí atreoraithe

Bealaí Atreoraithe:

Sráid Forster - Tá bealach atreoraithe ar fáil via Bóthar Fhaiche an Aonaigh, Bóthar Loch an tSáile, Bóthar na Long, Bóthar na nDuganna, Sráid na nDuganna Nua & Bóthar na gCeannaithe. Cinnteofar go mbeidh cead isteach i gcónaí ag daoine áitiúla. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde sula ndúnfar na bóithre seo.

Sráid Eglinton & Sráid Gheata Liam – Tá bealach malartach ar fáil via Ascaill Naomh Uinseann, Barr an Chalaidh, & Sráid an Iarsaigh, nó via Cnoc an Radharc, Bóthar na mBan, Bóthar Áth Cinn & Ascaill Naomh Uinseann. Cinnteofar go mbeidh cead isteach i gcónaí ag daoine áitiúla. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde sula ndúnfar na bóithre seo.

Is féidir na cáipéisí a scrúdú ag an Rannóg Iompair, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le linn ghnáthuaireanta oifige, ó 9.00 ar maidin go 4.00 tráthnóna, Luan go hAoine. Is féidir agóid a dhéanamh i scríbhinn i gcoinne an dúnta shealadaigh atá beartaithe chuig an duine a bhfuil a shíniú tugtha thíos, roimh 12.00 meán lae, Dé hAoine, an 1 Meán Fómhair 2017.

 

Liníocht

 

Sínithe: Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompair, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí

Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.