How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Folúntas Foirne Teicneoir Grád II (Post Conartha)

Aug 24, 2017

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Council

Folúntas Foirne

Teicneoir Grád II (Post Conartha)

 

Táthar ag lorg iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

Tuarastal do Theicneoir Grád II

(Íosphointe) €25,986 go (Uasphointe) €38,632 le 2LSI (€39,887 & €41,132)

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.  Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

 

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Dé Máirt, 5 Meán Fómhair, 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

Foirm Iarratais

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

Sínithe: P. Philbin, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach, An Rannóg Acmhainní Daonna

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe