How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Gaeilge

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar na Trá agus An Cladach R336

Aug 30, 2017

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

 

 

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

 

Bóthar na Trá agus An Cladach R336: Ó Cé an Chladaigh ar aghaidh siar go dtí

crosbhealach Bóthar Bhearna.

 

Tréimhse an Dúnta: Ó 8:30am go 02:30pm Dé Sathairn, 7 Deireadh Fómhair, 2017.

 

An Chúis: Le Maratón, Leathmharatón agus 10k Chuan na Gaillimhe a éascú.

 

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí. Beidh rochtain áitiúil ann an t-am ar fad.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach siar ann trí Bhóthar an Athar Uí Ghríofa, Bóthar Bhóthar na Trá Íochtarach, Bóthar an Dochtúra Ui Mhainchin, Bóthar na Mine, Bóthar Bhaile an Rí (R337) agus Bóthar Bhearna (R336). Chun dul chomh fada le haon seoladh ar an gcúrsa féin, is féidir teacht air ón Iarthar.

 

Liníocht

 

 

Sínithe:           Thomas Connell,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.