How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Gaeilge

Dúshlán Uaschúrsála 2017

Aug 30, 2017
Má tá, beidh an Dúshlán Uaschúrsála 2017 an-oiriúnach duitse. Is comórtas uile-Éireann é an Dúshlán Uaschúrsála agus iarracht ar bun na huaschúrsálaithe is cruthaithí agus is samhlaíche dá bhfuil ann a aimsiú. Tá duaischistí de €1000 le buachan chomh maith le duais speisialta €1000 don iontráil is fearr ó ghrúpa Seid na bhFear, is fiú go mór an t-antró.

 

Is furasta cur isteach ar an gcomórtas. Tóg grianghraf den rud a bheidh tú ag uaschúrsáil sula dtosaíonn tú agus tóg grianghraf eile ach a mbeidh tú críochnaithe agus líon isteach an fhoirm iarratais atá le fáil ag www.freetradeireland.ie. Is é an Luan an 16 Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Tá an comórtas á mhaoiniú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ag na trí Oifigí Dramhaíola Réigiúnacha agus tá sé á reáchtáil in éineacht le freetradeireland.ie, seirbhís saor in aisce ar líne maidir le hathúsáid. Gheobhaidh na hiontrálaithe pointí breise as rudaí a úsáid a fhaigheann siad ar an suíomh idirlín freetradeireland.ie.