How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Folúntas Foirne Cuntasóir Feidhmiúcháin Buan

Aug 31, 2017

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Council

Folúntas Foirne

Cuntasóir Feidhmiúcháin Buan

Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Chuntasóir Feidhmiúcháin.

 

Luach Saothair (Íosmhéid) €48,013 go (Uasmhéid) €58,235 le 1ú LSI (€60,322) & 2ú LSI (€62,418) Ciorclán EL04/2017 Dá dtagraítear

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Inlíon nó go díreach ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

 

D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

FOIRM IARRATAIS DON PHOST MAR

CHUNTASÓIR FEIDHMIÚCHÁIN

 

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe go hiomlán don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Déardaoin, 14 Meán Fómhair 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie

 

 

Sínithe: P. Philbin, A/Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Acmhainní Daonna

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe