How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Latest News

Comhairle Cathrach Na Gaillimhe - Saoráidí Reilige

Sep 1, 2017

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe léiriú spéise a lorg ó dhaoine chun ceann acu seo a leanas a dhéanamh:-

  • (i) Tailte a chur ar fáil a fheileann do reilig taobh istigh de theorainn na cathrach nó sa cheantar máguaird
  • (ii) Tailte a chur ar fáil agus reilig a fhorbairt taobh istigh de theorainn na cathrach nó i dteorainn léi
  • (iii) Tailte a chur ar fáil mar chomhfhiontar chun saoráidí dá leithéid a chur ar fáil
Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil ag galwaycity.ie

Foirm Iarratais

Is é an dáta deiridh chun spéis a léiriú ná an 29 Meán Fómhair 2017 ag 4.00pm.

Tomás Ó Conaill,
Stiúrthóir Seirbhísí,
An Stiúrthóireacht um Iompar, Caitheamh Aimsire & Taitneamhacht agus Seirbhísí Corparáideacha.

Dáta: 30 Lúnasa 2017