How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Gaeilge

Folúntas Foirne

Sep 11, 2017

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Council

Folúntas Foirne

 

Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana agus Shealadacha sa todhchaí
Meicneoir-Feisteoir Oilte (Post ar Conradh)

Saoiste Oilte Leictreoirí (Post Buan)


Póirtéir (Post Buan)


Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána do na poist sin a fháil ar an suíomh idirlín atá againn www.galwaycity.ie, nó trí teagmháil a dhéanamh lenár Rannóg Acmhainní Daonna, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh – Tel; 091 536596, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig personnel@galwaycity.ie

Glacfar le foirmeacha iarratais a bheidh comhlánaithe go hiomlán do na poist éagsúla thuas go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Déardaoin, 21 Meán Fómhair 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.  Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Meicneoir-Feisteoir Oilte (Post ar Conradh)

Saoiste Oilte Leictreoirí (Post Buan)

Póirtéir (Post Buan)


Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

.
Sínithe: P. Philbin, A/Stiúrthóir Seirbhísí

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe