How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Gaeilge

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lá Saor ó Charranna na hEorpa

Sep 13, 2017

BÓITHRE Á nDÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 - Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

 

 

 

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

 

Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe

Sráid Eglinton: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe

Sráid Gheata Liam: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe

 

An Tréimhse Dúnta: Ó 10am go 2pm, Dé hAoine 22 Meán Fómhair 2017

 

 

Cúis: Lá Saor ó Charranna na hEorpa

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht agus beidh comharthaí le feiceáil de na bealaí atreoraithe

Bealaí Atreoraithe:

Sráid Forster - Tá bealach atreoraithe ar fáil via Bóthar Fhaiche an Aonaigh, Bóthar Loch an tSáile, Bóthar na Long, Bóthar na nDuganna, Sráid na nDuganna Nua & Bóthar na gCeannaithe. Cinnteofar go mbeidh cead isteach i gcónaí ag daoine áitiúla. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde sula ndúnfar na bóithre seo.

Sráid Eglinton & Sráid Gheata Liam – Tá bealach malartach ar fáil via Ascaill Naomh Uinseann, Barr an Chalaidh, & Sráid an Iarsaigh, nó via Cnoc an Radharc, Bóthar na mBan, Bóthar Áth Cinn & Ascaill Naomh Uinseann. Cinnteofar go mbeidh cead isteach i gcónaí ag daoine áitiúla. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde sula ndúnfar na bóithre seo.

 

Liníocht

 

Sínithe: Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

An Stiúrthóireacht Iompair, Caitheamh Aimsire & Áineasa, An Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.