How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

FOLÚNTAS FOIRNE Innealtóir Cúnta (Conradh Sealadach)

Sep 14, 2017

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Council

FOLÚNTAS FOIRNE

Innealtóir Cúnta

(Conradh Sealadach)

 

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chur le chéile óna líonfar poist ar conradh d’Innealtóirí Cúnta Sealadacha.

 

Táthar ag lorg iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

 

 

Tuarastal: (Íosphointe) €37,331 go (Uasphointe) €55,136 leis an 1ú LSI €56,903 & an 2ú LSI €58,672

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

 

Is é an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo tráth nach déanaí ná 4.00p.m. Déardaoin, 21 Meán Fómhair, 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad a bheith comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

 

Foirm Iarratais

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

 

Sínithe: P. Philbin, A/Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Acmhainní Daonna