Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Folúntas Foirne Teicneoir Feidhmiúcháin


Folúntas Foirne  Teicneoir Feidhmiúcháin

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Council

 

Folúntas Foirne - Teicneoir Feidhmiúcháin

  

Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Theicneoir Feidhmiúcháin. 

 

Luach Saothair  (Íosmhéid) €41,382 go (Uasmhéid) €46,653. LSI 1 €48,179 LSI 2 €49,700.

Ciorclán EL04/2017 Dá dtagraítear

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ó shuíomh idirlín Chomhairle Cathrach na Gaillimhe nó go díreach ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

 

D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. 

 

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe go hiomlán don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Dé Céadaoin, 10 Eanáir 2018. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin. 

Foirm Iarratais

 

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie

  

Sínithe: P. Philbin, A/Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Acmhainní Daonna

  

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe