Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda


Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

Tá tús á chur ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil le comhairliúchán poiblí maidir le Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC) agus Measúnacht Chuí (MC) ar an Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Ina theannta sin, tá an Roinn ag dul i mbun comhairliúcháin maidir leis an Mapa Leathanbhanda Ardluais a nuashonrú.

Más mian leat aighneacht a dhéanamh, cliceáil anseo https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-media/consultations/Pages/default.aspx