Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 3 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023


FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 3 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú)

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (arna leasú)

 

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 3 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

 

Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go ndearna Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, ag a gcruinniú Dé Luain, 11 Nollaig 2017, Athrú Uimh. 3 ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 maidir leo seo:

 

Athrú Uimh. 3 - Cuir isteach an Cuspóir Sonrach Forbartha - Figiúr 11.5 Acomhal na gCiarabhánach, Bóthar Áth Cinn, agus leasú ar an gCuspóir Sonrach Forbartha reatha - Figiúr 11.2 Óstán Pháirc Mhionlaigh in Alt 11.2.2 An Oidhreacht Nádúrtha, Áineas agus Taitneamhacht i ndáil le Cuspóirí Zónála i dtaca le hÚsáid Talún RA.

 

Is féidir féachaint ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 mar aon leis na hAthruithe, agus iad a íoslódáil, ag  www.galwaycity.ie.

 

Is féidir féachaint ar chóip de Phlean Forbartha na Cathrach 2017-2023 agus de na hAthruithe ag na hionaid seo a leanas:

Láthair                                                                                                  Uaireanta

An Rannóg Pleanála                                                                             Gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Chathair na Gaillimhe                                                     Gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Westside                                                                         Gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann an Bhaile Bháin                                                               Gnáthuaireanta oscailte

 

Má tá tuilleadh eolais uait, cuir glaoch ar an Rannóg Plean agus Beartais ar 091 536599.

 

Sínithe: Eileen Ruane,

Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach,

Pleanáil, Forbairt Gheilleagrach,

Pobal, Cultúr, Athrú Aeráide & Comhshaol.