Nuacht Pleanála

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 3 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

 • Wed 3 Jan, 2018
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go ndearna Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, ag a gcruinniú Dé Luain, 11 Nollaig 2017, Athrú Uimh. 3 ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 maidir leo seo:  

STRUCHTÚIR I mBAOL 2018

 • Tue 12 Dec, 2017
 • Nuacht Pleanála
STRUCHTÚIR I mBAOL 2018   Seo fógra don phobal go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoinithe ar fáil chun cúnamh a thabhairt le hoibreacha ar struchtúir a chosaint faoin Acht Pleanála & Forbartha, 2000 (arna leasú).  

INFHEISTÍOCHT DON OIDHREACHT THÓGTHA 2018

 • Tue 12 Dec, 2017
 • Nuacht Pleanála
INFHEISTÍOCHT DON OIDHREACHT THÓGTHA 2018   Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (DCHG) fáilte roimh iarratais ar an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2018.  

Scéim Deontas GLAS na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2018

 • Fri 3 Nov, 2017
 • Nuacht Pleanála
Scéim Deontas GLAS na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2018 Tá an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag oscailt na scéime bliantúla deontas do rannpháirtithe GLAS ar mhaithe le caomhnú agus deisiú foirgneamh traidisiúnta feirme agus déanmhas gaolmhar. Feirmeoirí atá faofa sa Scéim...

FÓGRA POIBLÍ: Fógra maidir le Leasú Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023

 • Thu 12 Oct, 2017
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Phlean, arb í an tÚdarás Pleanála don Chathair í, leasú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023 i ndáil leis na nithe seo a leanas:

Fógra Poiblí: Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na hArdáin

 • Thu 7 Sep, 2017
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo gur ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na tailte sa limistéar ar a dtugtar na hArdáin ar an taobh thoir den chathair, de réir Ailt 18-20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).