Nuacht Pobail

Leithdháileadh 2017 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

  • Wed 29 Nov, 2017
  • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt. Leithdháileadh €120,000 in iomlán ar 43 club éagsúla agus d'éirigh le fiche cúig (25) club an uasdeontas €3,500 a fháil. Tá ionadaíocht déanta ar raon leathan spóirt ó...

Bratach Chorcra Chathair na Gaillimhe le hathnuachan

  • Mon 14 Aug, 2017
  • Nuacht Pobail
Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche. Tá Gaillimh ag obair anois chun an stádas a athnuachan agus beifear ag cur fáilte an deireadh seachtaine seo romhainn roimh phainéal...

Fionnachtain agus Taighde sa tSeandálaíocht, sa Chartagrafaíocht agus i Stair na hEalaíne is téama do 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe 2017

  • Thu 8 Jun, 2017
  • Nuacht Pobail
Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan saineolais acu sa tseandálaíocht, i stair na healaíne, sa chultúr agus sna healaíona.

Deontais Fhéilte Pobail Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Seolta

  • Tue 6 Jun, 2017
  • Nuacht Pobail
Tá Scéim Bhliantúil Ghradaim Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Beidh eagraíochtaí áitiúla atá i mbun imeachtaí a phleanáil sa chathair sna míonna atá amach romhainn i dteideal deontais faoin scéim seo.