Nuacht Timpeallachta

Gual 'Toiteach' (Polannach) i gCathair na Gaillimhe - NÁ CEANNAIGH NÓ NÁ DÓIGH É

 • Mon 8 Jan, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Má dhéanann tú sin, tá tú ag cur le guais chomhshaoil agus shláinte i do phobal agus i do chathair féin. Chomh maith leis sin, tá tú ag briseadh an dlí! Tá fíneálacha de suas le €5,000 i gceist faoin Acht Truaillíochta Aeir, 1987, agus Rialacháin an Acht Truaillíochta Aeir (Margaíocht, Díolachán,...

Crainn Nollag a Athchúrsáil

 • Thu 14 Dec, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas: Dé Sathairn 6 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00 agus ón: Luan an 8 Eanáir go dtí an Satharn an 13 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00

Dréacht-Fhodhlíthe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (Taibhiú Sráide agus Buscáil), 2017

 • Thu 9 Nov, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dóibh le forálacha Chuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, Fodhlíthe i dtaca le Taibhiú Sráide agus Buscáil a dhéanamh do Limistéar...

Do Dhramhaíl a Bhainistiú agus ag tabhairt aire don Timpeallacht - Tionscnamh Frith-dhumpála 2017

 • Wed 8 Nov, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Denis Naughton, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Comhshaoil feachtas Tionscnaimh Frith-dhumpála 2017 i mBéal Átha na Sluaighe Dé Luain an 13 Márta, 2017.

Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Fógartha

 • Wed 11 Oct, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Duilleog Ghlas na hEorpa, Réigiún Gastranómachais na hEorpa agus Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe fíorshásta a fhógairt go mbeifear ag cur fáilte roimh tháirgeoirí bia agus roimh dhaoine a bhfuil suim acu sa gharraíodóireacht chuig Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Dé...

Athnuachan déanta ar an mBratach Chorcra do Chathair na Gaillimhe

 • Mon 2 Oct, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá an gradam iomráiteach, An Bhratach Chorcra bronnta an athuair ar Chathair na Gaillimhe. Is athnuachan atá anseo ar an mBratach Chorcra a bronnadh ar an gcathair den chéad uair i 2015. Is é an Cumann Bainistithe Bailte agus Cathracha (ATCM) a bhronnann an creidiúnú don Bhratach Chorcra agus déantar an ceantar a mheas de réir dhian-critéir. Is gradam creidiúnaithe...

Comórtas Bhailte agus Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe 2017 - Na Torthaí Fógartha

 • Mon 11 Sep, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá na torthaí do Chomórtas Bhailte agus Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe na bliana seo fógartha. Ba é Michael Duffy, 10 An Bábhún buaiteoir foriomlán an Ghairdín Tosaigh. Ba iad Phil & John Holland, 15 Bóthar Loch an tSáile an buaiteoir don iarrthóir a chur isteach ar an gcomórtas den chéad uair. Ba í Anna Marie...

Do Dhramhaíl a Bhainistiú agus ag tabhairt aire don Timpeallacht – Tionscnamh Frith-dhumpála 2017

 • Thu 31 Aug, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Denis Naughton, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Comhshaoil feachtas Tionscnaimh Frith-dhumpála 2017 i mBéal Átha na Sluaighe Dé Luain an 13 Márta, 2017. Is é aidhm an tionscnaimh maoiniú a chur ar fáil do thograí chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathach lena n-áirítear soláthar...