How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Quay Street'
Aengus McMahon

Táillí Uisce Tráchtála

 • An mbíonn táillí uisce ar chustaiméirí uisce gnó / tráchtála?

  Bíonn; bíonn táillí le híoc as seirbhísí uisce gnó. Ag leanúint ón mBeartas Praghsála Seirbhísí Uisce a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil gearrfaidh Údaráis Áitiúla táillí ar gach tomhaltóirí uisce gnó as seirbhísí uisce agus fuíolluisce.

  Tabhair faoi deara: Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag gníomhú mar ghníomhaire de chuid Uisce Éireann maidir le sonrascú agus bailiú íocaíochtaí as na seirbhísí a sholáthraíonn Uisce Éireann. Is é Uisce Éireann an tÚdarás Seirbhísí Uisce .

  Tá sé sin i gcomhréir le ceanglais AE agus leis an mBeartas “Íoctar mar a Thruaillítear”. Níl aon eisceachta ar an mbeartas sin.

  Cinntítear leis an mbeartas go mbainfidh custaiméirí gnó leas as córas táillí cothrom cóir, sa mhéid is nach n-íocfaidh siad ach amháin as an uisce a úsáideann siad.

  Ní bhainfidh an táille ach amháin leis an earnáil ghnó agus táthar ag súil freisin go spreagfaidh an tionscadal méadraithe caomhnú uisce agus go laghdófar dá réir an costas a bhaineann le soláthar uisce.

  Ionas go gcloífear leis an reachtaíocht thuas tá Veolia Water Consortium ceaptha mar Sholáthraí Seirbhíse Príobháideach do Thionscadal Méadraithe Uisce Gnó Chathair na Gaillimhe.

  Sonraí teagmhála:

  Veolia Water,
  Bóthar Thuama,
  Gaillimh.

  Teil: 091 767570

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéantar táillí uisce tráchtála a ríomh?

  Nuair is féidir é cuireann Veolia Water Consortium méadair uisce isteach trína ndéantar úsáid uisce a thaifeadadh.

  Eiseofar sonraisc, bunaithe ar léamh an mhéadair, gach ráithe chuig custaiméirí seirbhísí uisce gnó.

  Barr...

 • Céard iad na táillí uisce gnó / tráchtála le haghaidh 2014?

  I measc na sonrasc ar sheirbhísí uisce gnó tá táille as an méadar a fháil ar cíos (bunaithe ar mhéid an mhéadair) agus ar an méid uisce a sholáthraítear (bunaithe ar an méadar ciúbach a úsáidtear).

  Táillí Uisce 2014

  Táillí Uisce Amháin

  Soláthairtí Méadraithe:

  €1.10 in aghaidh an mhéadair chiúbaigh

  Táillí Fuíolluisce Amháin

  Soláthairtí Méadraithe:

  €1.00 in aghaidh an mhéadair chiúbaigh

  Seirbhísí Uisce agus Fuíolluisce - Táille Chomhdhlúite agus Cíos Méadair

  Soláthairtí Méadraithe:

  Soláthar Ginearálta: € 2.10 in aghaidh an mhéadair chiúbaigh

  Cíos Méadair:

  Méid an Mhéadair ≤ 25mm €7 in aghaidh na ráithe

  Suiteáil Inmheánach ≤ 25mm €9 in aghaidh na ráithe

  25mm < Méid an mhéadair ≤ 40mm €47 in aghaidh na ráithe

  40mm < Méid an mhéadair ≤ 100mm €100 in aghaidh na ráithe

  Méid an mhéadair > 100mm €160 in aghaidh na ráithe

  Barr...

 • Cé na modhanna íocaíochtaí atá ar fáil chun táillí uisce gnó / tráchtála a íoc?

  Ag Íoc as Táillí Uisce agus Fuíolluisce

  Tá Veolia Galway City ceaptha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an tseirbhís billeála le haghaidh táillí uisce a fheidhmiú agus a chothabháil.

  Eisítear billí le haghaidh na dtáillí uisce méadraithe gach ráithe.

  Is féidir an Bille Seirbhísí Uisce a íoc ar na bealaí seo a leanas:

  • Ag aon bhrainse bainc ach an duillín gíoró atá ceangailte den bhille a úsáid
  • Trí dhul isteach chuig Oifig Veolia ag an seoladh ar do bhille.
  • Le seic, airgead tirim, cárta creidmheasa nó léasair
  • Trí d’íocaíocht a chur sa phost chuig Oifig Veolia ag an seoladh ar do bhille agus an seic a dhéanamh iníoctha le Veolia Galway City.
  • Trí ghlaoch ar 091 767570 (ag úsáid cárta creidmheasa)

  Tabhair faoi deara:

  • Ní mór gach seic a dhéanamh iníoctha le “Veolia Galway City” le Comhairle Cathrach na Gaillimhe
  • Ní bheidh Veolia Water in ann glacadh le híocaíocht as aon seirbhísí eile seachas Táillí Uisce
  • Tabhair faoi deara: Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag gníomhú mar ghníomhaire de Uisce Éireann maidir le sonrascú agus bailiú íocaíochtaí as na seirbhísí a sholáthraíonn Uisce Éireann. Is é Uisce Éireann an tÚdarás Seirbhísí Uisce.

  Barr...