Acmhainní Daonna

Tá an Roinn Acmhainní Daonna tiomanta do thacaíocht a thabhairt do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun a bhfís a bhaint amach trí sheirbhís ar an leibhéal is airde a chur ar fáil don Chomhairle, a bhfoireann agus an pobal, trína ról ag mealladh, cothabháil agus spreagadh foirne den chéad scoth.

Comhlíonann muid ár misean ar bhealach proifisiúnta agus cothrom.

Ba mhaith linn é seo a bhaint amach trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar pholasaithe forásacha AD agus cleachtaí éifeachtúla agus éifeachtacha.

Folúntais is Déanaí

Folúntas Foirne - Oifigeach Foirne Cúnta

  • Fri 4 Jan, 2019
  • Folúntais
Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do na phost thuas.