An Fearann Poiblí

 • Cúlra

  Tá dlúthbhaint ag an bhfearann poiblí le sainiú shaintréithiúlacht agus cháilíocht na cathrach.

  Is téarma leathan é an fearann poiblí a chuireann síos ar na spásanna lasmuigh a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu. Áirítear ann na spásanna idir foirgnimh, sráideanna, bóithre, cearnóga, páirceanna agus cladaigh. Déanann sé suas cuid mhór den chathair agus is é sin an príomhlimistéar don idirghníomhú sóisialta agus don saol poiblí.

  Cuireann an spás poiblí áiteanna áisiúla ar fáil chun teacht le chéile le haghaidh imeachtaí, don tsiamsaíocht shóisialta agus is suíomh tábhachtach é don timpeallacht thógtha. Feidhmíonn sé freisin mar chonláiste luachmhar agus ar acmhainn fóillíochta agus is ann a bhíonn saoráidí seirbhíse agus córais iompair.

 • Ullmhúchán

  Mar íosriachtanas, áireofar in ullmhú straitéise fearainn phoiblí:

  • Comhoibriú leis na páirtithe leasmhara go léir.
  • Comhspriocanna a shocrú.
  • Lámhleabhar Dearaidh a cheapadh a bheidh ina threoir maidir le gach gné den fhearann poiblí. Áireofar sa lámhleabhar sonraíocht an dearaidh, sonraíocht maidir le suiteálacha agus úsáid agus riachtanais chothabhála/athsholáthair.
  • Lámhleabhar Gníomhaíochta ina gcuirfear síos ar cá mbeidh na gníomhaíochtaí éagsúla lonnaithe lena n-áirítear caiféanna sráide, páirceanna trádála, margaí, féilte, taibhiú sráide agus treoir maidir le healaín phoiblí.

  Léigh tuilleadh i gCaibidil 8 de Phlean Forbartha na Cathrach

 • Íoslódálacha

  Tob-Ócáid, 30 Samhain, 1 Nollaig 2018