Seachtain um Beith i nGrá le do Thrá

Seachtain um Beith i nGrá le do Thrá 10 - 16 Iúil 2021

Clár imeachtaí:

 

Dé Sathairn 10 Iúil

Trá Bhaile an Locháin

Áit Choinne: Bothán an Gharda Tarrthála

11 r.n: Glantachán bruscair leis an ngrúpa Cósta Ghlain/Beach Buds

11.45 r.n: Caint- ‘‘Plaistigh Mhara agus Éanlaith Mhara'' An Dr. Heidi Acampora, GMIT

Is Dochtúir éiceolaíochta Uisceach í Heidi Acampora agus léachtóir agus taighdeoir ag GMIT. Is í éiceolaíocht mhuirí agus an tionchar a bhíonn ag plaistigh uirthi an réimse saineolais atá aici. Tabharfaidh sí caint spéisiúil maidir lena cuid taighde agus lena fionnachtana, go háirithe maidir le héanlaith mhara.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dé Domhnaigh 11 Iúil

Trá an Duine Mhairbh

Áit Choinne: Trá

11 r.n: Glantachán bruscar leis an ngrúpa Cósta Ghlain/CuriOcean

11.45 r.n: Tóraíocht Taisce le CuriOcean - (spraoi teaghlaigh!)

Beidh CuriOcean ag reáchtáil tóraíocht taisce spraíúil ar thrá an duine mhairbh, a bheidh dírithe ar mhíolta móra agus deilfeanna! Bainfidh na páistí taitneamh as grianghraif a aithint (deilf nó míol mór aonair a aithint) agus iad ag iarraidh an t-ainmhí ceart a mheaitseáil. Freisin buailfidh na rannpháirtithe le Pingu an Orca (Orca ar fhíormhéid déanta as fabraic) agus gheobhaidh siad amach fíricí iontacha faoi mhíolta móra agus deilfeanna. Beidh an fhoireann CuriOcean ann chun ceisteanna ar bith a d’fhéadfadh a bheith agat a fhreagairt agus chun tú a threorú tríd an gcluiche, táimid ag tnúth le bualadh leat ann!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dé Luain 12 Iúil

Trá an Chladaigh

Áit Choinne: Halla an Chladaigh

5 in: Glantachán bruscair le grúpa Cósta Ghlain Wavemakers na Gaillimhe 2020

5.45 in:  Ceardlann- ‘‘Éin an tSamhraidh ar Chuan na Gaillimhe”  le Tom Cuffe, Cairde Éanlaith Éireann

Is éascaitheoir im Oidhreacht i Scoileanna é Tom, tá sé an-tógtha le breathnú ar éin agus is grianghrafadóir é freisin, agus is breá leis a phaisean a chur in iúl do leanaí agus do dhaoine fásta araon. Tar agus breathnaigh ar na héin atá ina gcónaí sa Chladach agus i gCuan na Gaillimhe faoi láthair agus foghlaim faoi na corra réisc agus a n-áiteanna neadaithe suimiúla níos faide feadh an chósta.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dé Máirt 13 Iúil

Trá Grattan

Áit Choinne: Bothán an Gharda Tarrthála

5in: Glantachán bruscair le grúpa Cósta Ghlain Atlantaquaria na Gaillimhe

5.45 in: Ceardlann um Eolaíocht Saoránaigh: “Sparáin na caillí mairbhe agus speicis dhúchasacha i gCuan na Gaillimhe” Atlantaquaria na Gaillimhe

Labhróidh Atlantaquaria na Gaillimhe faoin ionadh atá ag baint le sparáin na caillí mairbhe agus le speicis dhúchasacha sa Chuan. Sa chaint labhrófar faoi roinnt bithfhaisnéise ó chuid mhór speiceas lena n-áirítear crosóga mara, sliogáin agus go leor eile. Déanfaidh sé iniúchadh ar eolaíocht saoránaigh agus conas speicis a thaifeadadh le do ghuthán.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dé Céadaoin 14 Iúil

Trá Bhóthar na Trá

Áit Choinne - Both ag Trá na mBan

5in: Glantachán bruscair leis an ngrúpa Cósta Ghlain Soláthar Díreach Óstán Eglington

5in: Tobshlua! Le CuriOcean (spraoi teaghlaigh!)

Bí linn don ghníomhaíocht iontach spraíúil seo! Beidh foireann CuriOcean ag taispeáint córagrafaíochta an-tapa agus éasca duit a dhéanfaimid go léir le chéile agus muid ag glanadh na trá, d’fhonn feasacht a mhúscailt faoi chaomhnú agus truailliú mara. Ní gá duit a bheith i do rinceoir maith, is í an phríomhaidhm ná spraoi a bheith againn :) Is gníomhaíocht í atá oiriúnach do gach aois agus mar sin tabhair leat do mheangadh is fearr agus bí cara agat in éineacht leat, táimid ag tnúth le bualadh leat ann!

5.45in:  Caint faoi Bhithéagsúlacht agus cosanta na farraige - Atlantaquaria na Gaillimhe

Is timpeallacht é ár gcladach a bhíonn ag athrú i gcónaí, agus bíonn tionchar ag an taoide, na tonnta agus na stoirmeacha ar an gcladach agus ar na hainmhithe agus na plandaí atá ina gcónaí ann. Tar le foireann an uisceadáin agus iad ag fiosrú cé hiad a bhíonn ag fás is sciobtha ar an gcladach agus cé hiad na cinn is mó, agus conas is féidir linn ár gcladach a chosaint ar chreimeadh. Bí réidh le do lámha a shalú agus muid ag fiosrú an bhfuil gaineamh uile mar an gcéanna agus an féidir le plandaí cuidiú leis an gcladach a chosaint ar stoirmeacha an gheimhridh? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Déardaoin 15 Iúil

Trá an Roisín

Áit Choinne: Scoil Ghaothshurfála Chuan an Roisín

5in: Glantachán bruscair leis an ngrúpa Cósta Ghlain Bailte Slachtmhara Chnoc na Cathrach

5.45in: Caint- ‘‘ Ón Abhainn go dtí an Fharraige”' le Conor Ruane, LAWPRO

‘Ón Abhainn go dtí an Fharraige’ - Ag obair le pobail, cur chuige dobharcheantair. Tabharfaidh Conor Ruane, Oifigeach Uisce Pobail atá ag obair le Clár Uisce an Údaráis Áitiúil forbhreathnú gairid ar shaolré an uisce agus ar na dúshláin atá roimh cháilíocht uisce sa lá atá inniu ann. Foghlaimeoidh pobail freisin faoin gcaoi ar féidir leo oibriú le chéile chun stop a chur leis an meath i gcáilíocht uisce ina ndobharcheantar.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dé hAoine 16 Iúil 

Trá na gCeann

Áit Choinne: Bothán an Gharda Tarrthála

5in: Glanadh bruscair leis an nGrúpa Cósta Ghlain Bailte Slachtmhara Bhearna

5.45in: Cluichí Trá- ‘‘ Cluiche maidir le plaistigh agus gnáthóga mara ‘‘ le Ray Foley, Cóstaí Glana na hÉireann

6.15in: Caint-“Béaloideas agus Bithéagsúlacht maidir le Trá na gCeann” Gerry Hanberry

Sa chaint seo, pléifear cuid de na tosca a fhágann go bhfuil Trá na gCeann agus a phurláin chomh speisialta. Labhrófar faoin stair shaibhir agus an béaloideas a bhaineann leis an gceantar. Luafar freisin áilleacht iontach nádúrtha an cheantair - na haillte ina ndéanann na Gabhláin Ghainimh neadacha, na coillte iontacha atá sa chúlra agus an fáth gurb é Trá na gCeann an t-ainm ársa is gráiniúla ar Silver Strand!