BusConnects na Gaillimhe: Bóthar Bhaile Átha Cliath

 • Comhairliúchán Poiblí 2020 2021 

 • Tá tuarascáil achomair ar an gcomhairliúchán poiblí do BusConnects na Gaillimhe: Bóthar Bhaile Átha Cliath ar fáil le híoslódáil anois.

 • Íoslódáil an tuarascáil

 

 • Cuirtear Fáilte roimh Aiseolas Poiblí ar BusConnects na Gaillimhe: Bóthar Bhaile Átha Cliath atá beartaithe

  ** Tá an comhairliúchán poiblí neamhreachtúil seo dúnta anois. Tá aiseolas agus tuairimí á n-athbhreithniú anois. (Eanáir 2021) **

 • Sheol Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Iompair (an ÚNI) agus Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ), comhairliúchán poiblí neamhreachtúil inniu ar an Rogha is Dealraithí a Roghnófar le haghaidh BusConnects na Gaillimhe: Bóthar Bhaile Átha Cliath. Cuireann an scéim 4 chiliméadar ó Thimpeallán na Máirtíneach go hAcomhal Mhóinín na gCiseach conair ardchaighdeáin do choisithe, rothar agus iompar poiblí ar fáil a fhreastalaíonn ar fhad iomlán Bhóthar Bhaile Átha Cliath. Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh do bhaill den phobal, úinéirí talún agus páirtithe leasmhara eile chun níos mó a fhoghlaim faoin scéim a bheartaítear, agus a n-aiseolas a roinnt, trí ‘sheomra eolais fíorga’. Tá an tionscadal seo mar chuid de Straitéis Iompair na Gaillimhe agus de thionscadal níos fairsinge BusConnects na Gaillimhe.

  Mar fhreagairt do shrianta Covid-19, d’fhorbair foireann dearaidh BusConnects na Gaillimhe: Bóthar Bhaile Átha Cliath seomra eolais fíorga, áit ar féidir leis an bpobal níos mó faoin scéim a bheartaítear a léamh, cáipéisíocht agus léarscáileanna an tionscadail san áireamh.  Is é cuspóir an chomhairliúcháin chun cuireadh a thabhairt chun aiseolas a thabhairt, ceisteanna a chur agus tacaíocht a thabhairt don Rogha is Dealraithí a Roghnófar, chun cabhrú le heolas a chur ar fáil do dhearadh na scéime faoi mar a ghabhann sé tríd an bpróiseas pleanála. 

  Beidh an comhairliúchán poiblí neamhreachtúil, an seomra eolais fíorga san áireamh, ar líne ón 8 Deireadh Fómhair (tráthnóna) ar feadh ar a laghad 6 seachtaine, féach www.bcgdublinroad.ie

  Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh rannpháirtíocht an phobail, úinéirí talún agus páirtithe leasmhara sa tionscadal.

  Comhairliúchán Poiblí Neamhreachtúil – bróisiúr

  Barr...