Nuacht Caitheamh Aimsire

CEADÚNAIS DO PHÁIRCEANNA IMEARTHA DON SÉASÚR 2018-2019 Tréimhse an Cheadúnais – 1 Mean Fomhair, 2018 go dtí an 31 Iuil, 2019

  • Tue 17 Jul, 2018
  • Nuacht Caitheamh Aimsire
Fáilteofar roimh iarratais ar Cheadúnais do Pháirceanna Imeartha don séasúr 2018-2019 agus caithfear na cáipéisí cuí a chur isteach leis na foirmeacha. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ón Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh 091 536565...

COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE DRÉACHT MHÁISTIRPHLEAN TAILTE BHAILE AN RÍ

  • Tue 17 Apr, 2018
  • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú go bhfuil Dréacht-Mháistirphlean Bhaile An Rí ar fáil agus tá leagan amach na dtailte á gcur ar fáil le haghaidh tuilleadh féachana/tráchta ar an 12 Aibreán go dtí an 4 Bealtaine 2018, an dá dháta san áireamh.

Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thionscnaimh Áineasa agus Conláiste 2018

  • Tue 6 Mar, 2018
  • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt do pháirtithe a bhfuil suim acu ann cúnamh airgeadais a thabhairt do thionscnaimh áineasa agus conláiste sa Chathair. Iarrtar léirithe suime ó chomhlachtaí, eagraíochtaí nó aonaid thráchtála a chur i scríbhinn.

Comhairle Cathrach Na Gaillimhe - Saoráidí Reilige

  • Fri 1 Sep, 2017
  • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe léiriú spéise a lorg ó dhaoine chun ceann acu seo a leanas a dhéanamh:- (i) Tailte a chur ar fáil a fheileann do reilig taobh istigh de theorainn na cathrach nó sa cheantar máguaird (ii) Tailte a chur ar fáil agus reilig a fhorbairt taobh istigh de theorainn na cathrach nó i dteorainn léi (iii) Tailte a chur ar fáil...