Nuacht Caitheamh Aimsire

CRAINN NOLLAG A ATHCHÚRSÁIL

 • Thu 30 Dec, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
CRAINN NOLLAG A ATHCHÚRSÁIL Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh “Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag” ar fáil ar na laethanta seo a leanas:   - Máirt an 4 Eanáir go dtí an Satharn an 8 Eanáir 2022 idir 09:00 agus 15:00 agus - Luan 10 agus Máirt 11 Eanáir...

Réamhfhógra Rabhaidh

 • Mon 29 Nov, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, do phátrúin Pháirc Mílaoise na bPáistí, Páirc Mhic Craith, Páirc Claude Toft agus Páirc na Cúile go bhfuil oibreacha uasghrádaithe le tosú i míonna na Nollag agus Eanáir ar na ceithre chlós súgartha. Áiríonn sé seo na hoibreacha athchóirithe...

Réamhfhógra Rabhaidh

 • Thu 18 Nov, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, do phátrúin Choillte Mhuirlinne go gcuirfear srian ar rochtain ar chodanna áirithe de na coillte ón Luan 22ú Samhain go ceann seachtaine. Déantar é seo chun tabhairt faoi oibreacha cothabhála riachtanacha.  Iarrtar go cineálta ar gach coisí san áis bearta bainistíochta tráchta...

RÉAMHFHÓGRA RABHAIDH

 • Tue 26 Oct, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, d’úsáideoirí phromanáid Salthill maidir le hoibreacha suíocháin atá le tosú ón Luan an 1 Samhain 2021 ar feadh thart ar mhí amháin. Iarrtar go cineálta ar gach úsáideoir bearta bainistíochta tráchta coisithe sealadacha a cuireadh i bhfeidhm le linn oibreacha a...

Réamhfhógra Rabhaidh

 • Fri 22 Oct, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, in iúl d’úsáideoirí bóithre go bhfuil obair chothabhála crann le tosú ón Máirt, an 26 Deireadh Fómhair 2021 ar feadh thart ar sheachtain ar feadh stráice de bhóthar Barna lasmuigh de Choill Barna & Loch Rusheen. Déanfar oibreacha le linn gnáthuaireanta oibre i rith na...

Réamhfhógra Rabhaidh

 • Fri 22 Oct, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, in iúl d’úsáideoirí bóithre go bhfuil obair chothabhála crann le tosú ón Máirt, an 26 Deireadh Fómhair 2021 ar feadh thart ar sheachtain ar feadh stráice de bhóthar Barna lasmuigh de Choill Barna & Loch Rusheen. Déanfar oibreacha le linn gnáthuaireanta oibre i rith na...

RÉAMHFHÓGRA RABHAIDH

 • Fri 23 Jul, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra, leis seo, do phátrúin Choillte Mhuirlinne go mbeidh tús á chur le hoibreacha athdhromchlaithe cosáin laistigh den choillearnach ó Dé Luain, an 26 Iúil 2021 ar aghaidh ar feadh thart ar cheithre seachtaine. Iarrtar ar na coisithe go léir a úsáideann an áis cloí le bearta sealadacha...

Ceadúnais Do Pháirceanna Imeartha Don Séasúr 2021-2022

 • Thu 22 Jul, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Tréimhse an Cheadúnais – 1 Mean Fomhair, 2021 go dtí an 31 Iuil, 2022 Fáilteofar roimh iarratais ar Cheadúnais do Pháirceanna Imeartha don séasúr 2021-2022 agus caithfear na cáipéisí cuí a chur isteach leis na foirmeacha.

Reilig Rathúin - Oibreacha Athdhromchlaithe

 • Wed 14 Jul, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Beidh Reilig Rathúin dúnta don phobal ar an 21 Iúil don lá ar fad i ngeall ar oibreacha athdhromchlaithe ar bhóithre inmheánacha na Reilige.

Rannpháirtíocht Phoiblí: Uiscí Snámha a Shainaithint

 • Mon 17 May, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Ní mór d’údaráis áitiúla láithreacha oifigiúla snámha a shainaithint ina limistéar gach bliain ionas gur féidir faireachán a dhéanamh ar na láithreacha sin maidir lena sábháilteacht, lena gcáilíocht uisce agus lena leibhéal úsáide.  D’fhonn cabhrú leis an bpróiseas...

Oibreacha Riachtanacha Cothabhála Crann

 • Thu 11 Feb, 2021
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Beidh ParkLawn Tree Services i mbun oibreacha riachtanacha cothabhála crann thar ceann Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag áiteanna éagsúla ar fud na cathrach ag tosú Dé Sathairn 13 Feabhra, 2021.

Taispeántas a dhéanamh de Ghaillimh

 • Mon 12 Oct, 2020
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Spreagann Méara Chathair na Gaillimhe daoine chun a bheith cruthaitheach agus leas a bhaint as na taispeántais chruthaitheacha go léir timpeall na cathrach.

Bóthar Rochtana Trá na gCeann

 • Fri 28 Aug, 2020
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Bóthar Rochtana Trá na gCeann   Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a chur in iúl go n-athosclófar Bóthar Rochtana Trá na gCeann Dé Luain 31 Lúnasa.

Seoladh Thionscnamh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe um Dhramhaíl Ghlas Níos Glaise

 • Mon 27 Jul, 2020
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is breá an rud é go bhfuil cuid mhaith ceantar nádúrtha álainn i gcathair na Gaillimhe agus is géarghá na ceantair sin a chosaint, a fheabhsú agus a chaomhnú.  Aithníonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe iarrachtaí an phobail i gcathair na Gaillimhe a cheantar féin a chothabháil agus a choinneáil glan ordúil agus an...

COVID-19 - Ráiteas an Taoisigh, 24 Márta, Dúnadh na gClós Súgartha

 • Thu 26 Mar, 2020
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Dhún Comhairle Cathrach na Gaillimhe gach Clós Súgartha Poiblí de réir mar a threoraigh an Taoiseach Leo Varadkar ar an 24 Márta 2020, ba mhaith linn comhairle / meabhrú a thabhairt do gach Cuideachta Bainistíochta Príobháideach / Grúpa Pobail a sholáthraíonn clóis shúgartha agus áiteanna súgartha do shaoráidí...

Faigheann Páirc Mhílaoise na bPáistí Duais an Bhrait Ghlais

 • Mon 29 Jul, 2019
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Fógraíodh Duaiseanna an Bhrait Ghlais 2019, atá ina Chreidiúint Idirnáisiúnta aitheanta do Shárchaighdeáin Páirceanna, ar an 17 Iúil 2019 ag Ollscoil Mhá Nuad.

CEADÚNAIS DO PHÁIRCEANNA IMEARTHA DON SÉASÚR 2018-2019 Tréimhse an Cheadúnais – 1 Mean Fomhair, 2018 go dtí an 31 Iuil, 2019

 • Tue 17 Jul, 2018
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Fáilteofar roimh iarratais ar Cheadúnais do Pháirceanna Imeartha don séasúr 2018-2019 agus caithfear na cáipéisí cuí a chur isteach leis na foirmeacha. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ón Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh 091 536565...

COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE DRÉACHT MHÁISTIRPHLEAN TAILTE BHAILE AN RÍ

 • Tue 17 Apr, 2018
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú go bhfuil Dréacht-Mháistirphlean Bhaile An Rí ar fáil agus tá leagan amach na dtailte á gcur ar fáil le haghaidh tuilleadh féachana/tráchta ar an 12 Aibreán go dtí an 4 Bealtaine 2018, an dá dháta san áireamh.

Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thionscnaimh Áineasa agus Conláiste 2018

 • Tue 6 Mar, 2018
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt do pháirtithe a bhfuil suim acu ann cúnamh airgeadais a thabhairt do thionscnaimh áineasa agus conláiste sa Chathair. Iarrtar léirithe suime ó chomhlachtaí, eagraíochtaí nó aonaid thráchtála a chur i scríbhinn.