Scoil Chaitríona Sinsir & Sóisir - Slite Sábhailte Chun na Scoile

Plean Seachadta Achoimrithe - Aibreán/Bealtaine 2022

In Aibreán/Bealtaine 2022, d’aontaigh Oifigeach Bonneagair na Scoileanna Glasa de chuid an Taisce, i gcomhar le hionadaithe na scoile, an Plean Seachadta Achoimrithe d’idirghabhálacha le himscrúdú agus le cur chun cinn mar chuid de Chlár SRTS do Scoil Chaitríona Shóisearach agus Scoil Chaitríona Shinsearach, ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair.

Plean Seachadta Achoimrithe

 

Scoil Chaitríona Shóisearach agus Scoil Chaitríona Shinsearach - Bealaí Sábháilte ar Scoil

Fogra Poiblí - Bóthar Bhaile an Locháin (2021) - Cliceáil chun moltaí a fheiceáil do Scoil Chaitríona sóisear agus shinsearach