CBS - Forbairt Eacnamaíochta, Pobail agus Cultúrtha

CBS - Forbairt Eacnamaíochta, Pobail agus Cultúrtha

Ainm an CPS CBS - Forbairt Eacnamaíochta, Pobail agus Cultúrtha
Cathaoirleach Cllr. Niall McNelis
Baill Cllr. Noel Larkin
Cllr. Michael Crowe
Cllr. Eddie Hoare
Cllr. John Connolly
Cllr. Dónal Lyons
Cllr. Clodagh Higgins
Cllr. Declan McDonnell
Mr. Dominick Whelan
Ms. Maeve Mulrennan
Ms. Geri Slevin
Mr. Dave Hickey
Téarmaí Tagartha Téarmaí Tagartha Straitéiseacha Molta:
  • Forbairt Gheilleagrach lena n-áirítear líonraí agus comhpháirtíochtaí áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus trasnáisiúnta.
  • Forbairt agus tacaíocht fiontair lena n-áirítear an Oifig Fiontair Áitiúil (LED).
  • Gnéithe Geilleagracha an LECP a chur i bhfeidhm agus a athbhreithniú
  • Turasóireacht, Cur chun cinn na cathrach agus Nascadh
  • Forbairt Pobail
  • Cursaí Gaeilge sa Chathair Dhátheangach
  • Beartas Cultúrtha & Oidhreachta
  • Na hEalaíona agus Leabharlanna
  • Amharclanna, Músaem agus Spásanna Cultuir
Cláir Oibre  
Miontuairiscí  
Sceideal 2021 - faoi réir athraithe 2.00 pm Dé hAoine 19th Feabhra 2021
2.00 pm Dé hAoine 21st Bealtaine 2021
2.00 pm Dé hAoine 10th Meán Fómhair 2021
2.oo pm Dé hAoine 10th Nollag 2021

Feedback

IMAGE: Your Europe Logo