CBS - Tithíocht agus Cuimsiú Sóisialta

CBS - Tithíocht agus Cuimsiú Sóisialta

Ainm an CPS CBS - Tithíocht agus Cuimsiú Sóisialta
Cathaoirleach An Comh. Donal Lyons
Baill • Cllr. Donal Lyons (Chair)
• Cllr. Declan McDonnell
• Cllr. Terry O’ Flaherty
• Cllr. Mike Cubbard
• Cllr. Martina O’ Connor
• Cllr. Imelda Byrne
• Cllr. Frank Fahy
• Cllr. Alan Cheevers
• Mr. Mark Lohan (ICTU)
• Ms. Bridget Kelly (GCCN)
• Ms. Karen Golden (GCCN)
• Mr. Walter King (Business Sector)
Téarmaí Tagartha • Straitéis Tithíochta
• Soláthar Tithíochta de chuid an Údaráis Áitiúil
• Stoc Tithíochta a Bhainistiú
• Scéimeanna tithíochta dheonach
• Pleanna Cóiríochta don Lucht Siúil
• Straitéis Easpa Dídine & Cóiríocht do dhaoine gan dídean
• Teaghaisí phríomhóide ar cíos, caighdeáin tithíochta & rialú foirgníochta
• Rannpháirtíocht Tionóntaí agus tacaíocht do chónaitheoirí
• Iasachtaí agus Deontais Tithíochta
• Beartas Iompair Fhrithshóisialta
• Leithdháiltí / Inrochtaineacht / Tosaíocht
• Tógáil Tithe / Clár Athchóirithe
Cláir Oibre Clár Oibre 28 Feabhra 2020 Clár Oibre 29 Bealtaine 2020 Clár Oibre 25 Meán Fómhair 2020 Clár Oibre 27 Samhain 2020
Miontuairiscí Miontuairiscí 28 Feabhra 2020 Miontuairiscí 29 Bealtaine 2020 Miontuairiscí 25 Meán Fómhair 2020
Sceideal 2021 - faoi réir athraithe Dé hAoine 26 Feabhra 2021
Dé hAoine 28 Bealtaine 2021
Dé hAoine 24 Meán Fómhair 2021
Dé hAoine 26 Samhain 2021