Ceadúnas Oscailt Bóthair

Ceadúnas Oscailt Bóthair

Tá Ceadúnas chun Bóthar a Oscailt de dhíth má theastaíonn ó dhuine aonair/conraitheoir cuid de bhóthar poiblí a thochailt, i.e. carrbhealach/cosán agus an chiumhais féir a bhaineann leis.

Tá iarratais ar Cheadúnais chun Bóthar a Oscailt á bpróiseáil faoi láthair trí chóras Náisiúnta Ceadúnaithe Bóthair ar Líne darb ainm MRL (Ceadúnú Oibreacha Bóthair Maproad) atá á bhainistiú agus á thacú ar fud na tíre ag An Oifig um Bainistiú Bóithre (RMO).

Ón 1 Nollaig 2018 ar aghaidh, ní mór gach iarratas ar cheadúnais chun bóthar a oscailt a dhéanamh ar láithreán gréasáin an RMO, ar féidir teacht air leis an nasc seo a leanas: http://www.rmo.ie/

Ní ghlacfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe le hiarratais ar pháipéar ón dáta sin ar aghaidh.

Chun clárú ar an gcóras MRL den chéad uair cliceáil anseo .