Nuacht do Chomhairle

Nollaig Shona agus Athbliain faoi Mhaise

 • Tue 18 Dec, 2018
 • Nuacht do Chomhairle
Dúnfar Halla na Cathrach ag 16.00 ar an Aoine an 21ú Nollaig 2018 agus beidh sé ar oscailt arís ag 09.00 ar an Luain an 31ú Nollaig 2018.  Tá na hoifigí dúnta de h'Aoine an 28ú Nollaig 2018.

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú)

 • Thu 8 Feb, 2018
 • Nuacht do Chomhairle
Leis an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú), ceanglaítear ar Chomhaltaí Tofa d’Údaráis Áitiúla ráitis ar shíntiúis a thabhairt dá nÚdarás Áitiúil faoin 31 Eanáir gach bliain, ráiteas ina dtugtar sonraí de shíntiúis...

Plean Teanga Gaeilge do Chathair na Gaillimhe

 • Thu 16 Nov, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Iarrtar tairiscintí ó Chomhairleoir oiriúnach le plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d'ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an...

Leabhair Chomhbhrón ag Halla na Cathrach, Gaillimh

 • Fri 6 Oct, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhrón ag Halla na Cathrach, ar an Luain 9 Deireadh Fómhair ag 11 a.m. i gcuimhne ar Liam Cosgrave, Uas., iar Taoiseach a bhásaigh ar an 4 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le síniú i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, i rith uaireanta oscailte.

Leabhar Comhbhróin - Las Vegas

 • Wed 4 Oct, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
D'oscail Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhróin ag Halla na Cathrach, ar an Déardaoin 4 Deireadh Fómhair 2017 ar a 2pm. Osclaíodh an leabhar i gcuimhne ar na daoine a bhásaigh san eachtra thragóideach i Las Vegas, Nevada, i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar an 1 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le...

Lárionad Cruthaitheach do Leanaí á Dhéanamh de Chaisleán an Léana Bháite

 • Tue 12 Sep, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Fógraíodh ag cruinniú míosúil na Comhairle i Halla na Cathrach, Gaillimh Dé Luain (11 Meán Fómhair) go raibh sé comhaontaithe go n-aistreofar úinéireacht Dhílleachtlann Naomh Áine ag an mBóthar Ard, Gaillimh ó Shiúracha na Trócaire chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Chuir Siúracha na Trócaire eolas faoin...