Nuacht do Chomhairle

Fáilte an Mhéara in Ómós do Chúramóirí Altrama

 • Wed 31 May, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
Onóir do Theaghlaigh a thug Os Cionn 20 Bliain de Chúram do Leanaí D’óstáil Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, Fáilte an Mhéara an tseachtain seo in onóir do chúramóirí altrama a bhfuil os cionn 20 bliain de thiomantas, cúram agus tacaíocht tughta acu do leanaí i nGaillimh.

Fáiltiú an Mhéara – Richard Hayes

 • Tue 25 Apr, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
In Ómós as Seoladh Aonair Timpeall na hÉireann i nDingí 4 mhéadar le haghaidh Croí Ar Dé hAoine an 21 Aibreán 2023, d’óstáil Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, fáiltiú méara in ómós do Richard Hayes.

Seolann an Ghníomhaireacht Forbartha Talún plean chun talamh ag Bóthar an Ghainimh i nGaillimh a bhunathrú chun feabhais

 • Tue 4 Apr, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
- Tá sé mar phlean uaillmhianach le Ceathrú an Ghainimh suas le 750 teach cónaithe a sholáthar. - Tá sé beartaithe pobal uirbeach nua beoga a sholáthar i Lár Cathrach na Gaillimhe. - D'oscail an próiseas comhairliúcháin phoiblí inné.

Tuarascáil GFT ar Thalamh Poiblí Ábhartha arna Foilsiú

 • Wed 29 Mar, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
Foilsíodh an chéad Tuarascáil de chuid na Gníomhaireachta Forbartha Talún ar Thalamh Poiblí Ábhartha an tseachtain seo, agus is faoi bhráid an Rialtais anois í lena breithniú.

Tuairisciú Síntiús Polaitiúil ag Tríú Páirtithe nach deanaí ná 31 Márta 2023

 • Tue 14 Mar, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
Tá forálacha an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999, arna leasú i ndáil le tríú páirtithe deartha chun an duine nó na daoine sin laistigh den réimeas síntiús polaitíochta a chur i bhfeidhm ag leibhéal an rialtais áitiúil.

Tairiscint Chuibhreannas na Gaillimhe ar Mhaoiniú um Nuálaíocht Uirbeach

 • Thu 16 Feb, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe i ndiaidh tairiscint a chur isteach chuig Ciste Nuálaíochta Uirbeach an AE le haghaidh tionscadal píolótach chun cuidiú a aithint le cur chuige comhoibríoch a aithint i gcomhar le raon geallsealbhóirí agus leis an bpobal níos leithne maidir le feabhas a chur ar lár mheánaoiseach chathair na Gaillimhe mar ionad...

Fáiltiú Mhéara – Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh

 • Tue 14 Feb, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
Onóir tugtha do ATU as Gnóthachtálacha ag Babhtaí Ceannais Náisiúnta WorldSkills 2022

Fáiltiú Cathartha do Damian Browne

 • Tue 24 Jan, 2023
 • Nuacht do Chomhairle
Gradam bronnta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar an chéad fhear a 'diomair ó Nua Eabhrac go Gaillimh

Foilsíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe Tuarascáil ar an mBearna Phá idir Fir agus Mná 2022

 • Mon 19 Dec, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
  Inniu d’fhoilsigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe a Tuarascáil ar an mBearna Phá idir Fir agus Mná do 2022. Is í an bhearna phá idir fir agus mná ná an difríocht idir meánphá na bhfear agus na mban in aghaidh na huaire ar fud an lucht saothair. Ceanglaítear anois ar fhostóirí a bhfuil níos mó ná 250...

Leabhar Comhbhróin Oscailte i gCuimhne Vicky Phelan

 • Thu 17 Nov, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
D'oscail Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, leabhar comhbhróin inniu, Dé Céadaoin an 16 Samhain 2022, i gcuimhne ar Vicky Phelan, feachtasóir CervicalCheck. Beidh an leabhar ar fáil ar líne, agus i Halla na Cathrach, do mhuintir den phobal ar mian leo teachtaireachtaí comhbhróin a chur in iúl do theaghlach Vicky Phelan, a...

Tá do Thuairim Uainn! Todhchaí na Seirbhísí Poiblí Digiteacha

 • Fri 21 Oct, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
An bhfuil smaointe agatsa chun seirbhísí poiblí a fheabhsú agus iad á gcur ar líne againn? An bhfuil fáth ar bith nach n-úsáideann tú seirbhísí poiblí ar líne? An bhfuil seirbhísí poiblí ar chóir, dar leat, iad a chur ar fáil ar líne?

Leabhar Comhbhróin Oscailte i gCuimhne Iar-Mhéara Chathair na Gaillimhe, John Mulholland

 • Thu 13 Oct, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
 D'oscail Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, leabhar comhbhróin i gcuimhne ar John Mulholland, iar-Chomhairleoir agus Méara Chathair na Gaillimhe ar feadh dhá théarma, inniu, Déardaoin an 13 Deireadh Fómhair 2022.

Leabhar Comhbhróin Oscailte i gCuimhne ar Íospartaigh na tragóide i gCraoslach, Co. Dhún na nGall

 • Tue 11 Oct, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
D’oscail Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, leabhar comhbhróin i gcuimhne ar Íospartaigh na tragóide i gCraoslach, Co. Dhún na nGall, inniu, Dé Luain 10ú Deireadh Fómhair 2022.

Leabhar Comhbhróin Oscailte i gCuimhne na Banríona Eilís II

 • Tue 13 Sep, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
D’oscail Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, leabhar comhbhróin i gcuimhne ar an mBanríon Eilís II Dé Luain, ar an 12ú Meán Fómhair 2022.

Fáiltiú an Mhéara – Foireann Camógaíochta Idirmheánach na Gaillimhe

 • Tue 13 Sep, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
Reáchtáladh Fáiltiú an Mhéara ar an 12ú Meán Fómhair 2022 chun sáréacht Fhoireann Camógaíochta Idirmheánach na Gaillimhe a cheiliúradh, tar éis dóibh Craobh na hÉireann a bhuachan ar an 7ú Lúnasa 2022. Thug Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, aitheantas don éacht...

Leabhar Comhbhróin ar líne i gcuimhne ar Patricia Burke Brogan

 • Fri 9 Sep, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
Osclaíodh Leabhar Comhbhróin ar líne i gcuimhne ar Patricia Burke Brogan, bean ar bronnadh saoirse Chathair na Gaillimhe uirthi, ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 9 Meán Fómhair 2022. D’oscail Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, an Leabhar ar líne, a bheidh ar fáil don phobal chun...

Taispeánfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe Cathair ag Fáiltiú do Chomhaltaí Tionóil agus Thionscail California

 • Tue 26 Jul, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
Bhí ríméad ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe a bheith ina óstach do chomhaltaí Thionól California agus do thionscalaithe mór le rá, mar chuid de thoscaireacht ardphróifíle chun na hÉireann, Dé hAoine an 22 Iúil 2022. Is foinse infheistíochta dírí eachtracha suntasaí í California i dtionscal na hÉireann, agus...

Fáiltiú Méara - Foireann Peile Mionúir na Gaillimhe

 • Tue 19 Jul, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
(18 Iúil 2022): Reáchtáladh Fáiltiú Méara ar an 18 Iúil 2022 chun éacht stairiúil Fhoireann Peile Mionúir na Gaillimhe a cheiliúradh nuair a bhuaigh siad Craobh na hÉireann ar an 8 Iúil 2022. D’aithin Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, sár-éachtaí spóirt na foirne ag an imeacht, agus...

Lá Cuimhneacháin Náisiúnta – Searmanas Chathair na Gaillimhe

 • Mon 11 Jul, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
Reáchtáladh searmanas áitiúil Lá Cuimhneacháin Náisiúnta do Chathair na Gaillimhe, ag tabhairt ómóis do na fir agus na mná go léir as Éirinn a fuair bás i gcogaí san am a chuaigh thart nó a bhí ar fónamh le Misin Síochánaíochtana Náisiún Aontaithe, Dé Domhnaigh an 10...

Wi-Fi poiblí saor in aisce tugtha isteach ar fud Chathair na Gaillimhe

 • Mon 21 Feb, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
Is féidir le cónaitheoirí agus cuairteoirí i gCathair na Gaillimhe súil a choimeád amach anois do réimse baill the saor in aisce nua Wi-Fi a tugadh isteach i spásanna poiblí éagsúla ar fud na cathrach. Fuair Comhairle Cathrach na Gaillimhe an liúntas uasta de chistiú €60,000 faoin tionscnamh WiFi4EU, agus fuair siad €60,000 sa bhreis...