Nuacht do Chomhairle

Leabhar Comhbhróin - I gcuimhne ar Ashling Murphy

 • Mon 17 Jan, 2022
 • Nuacht do Chomhairle
Osclaíodh Leabhar Comhbhróin i gcuimhne ar Ashling Murphy ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar https://www.galwaycity.ie/askgcc/index.php/945118?newtest=Y&lang=en  Dé Luain, 17 Eanáir 2022. Is é Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Colette Connolly, a d’oscail an Leabhar ar líne agus beidh...

Teachtaireacht ó Mhéara Chathair na Gaillimhe 

 • Wed 22 Dec, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
A mhuintir na Gaillimhe, Ba mhaith liom an deis seo a thógáil agus muid ag druidim i dtreo dheireadh 2021, Nollaig shlán, shábhailte, shuaimhneach a ghuí oraibh ar fad. Tá muid fós ag maireachtáil in amanna deacra, agus tuigim na dushláin atá, agus a bhí ag clanna agus pobail mar aon thar an dá bhliain dheireanach seo. ...

Uaireanta Oscailte na nGeataí Lá Nollag ag Reilig Rathún agus An Bhóthair Mhóir

 • Sat 18 Dec, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
  Beidh geataí Reilig Rathún agus an Bhóthair Mhóir ar oscailt Lá Nollag ó 10.30a.m. go dtí 4:15p.m. 

Dréachtchlár do Thoghthóirí 2022-2023

 • Thu 2 Dec, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá liosta éileamh ar cheartúcháin ar an Dréachtchlár do Thoghthóirí 2022-2023 do Chathair na Gaillimhe ullmhaithe. Féadfaidh aon duine cur in aghaidh éilimh, agus an chúis leis an gcur in aghaidh sin a lua roimh am scoir gnó ar an Aoine 3 Nollaig 2021. Tá an liosta ar fáil ar mhaithe le hiniúchadh, seol ríomhphost, le do thoil,...

Leabhar Comhbhróin - I gcuimhne ar Karzan Sabah, Shahen Qasm agus a n-iníon Lena

 • Tue 24 Aug, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Osclaíodh Leabhar Comhbhróin i gcuimhne ar Karzan Sabah, Shahen Qasm agus a n-iníon Lena ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar https://www.galwaycity.ie/askgcc/index.php/945118?newtest=Y&lang=en Dé Máirt 24 Lúnasa, 2021.

Comhairle Cathrach na Gaillimhe Clár na dToghthóirí 2022/2023

 • Thu 19 Aug, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá an tAthbhreithniú ar Chlár na dToghthóirí ar siúl anois. Tá duine ar bith a bheidh 18 mbliana d’aois ar an 15 Feabhra 2022 nó roimhe sin i dteideal anois a bheith ar Dhréachtchlár na dToghthóirí 2022/2023, a fhoilseofar ar an 1 Samhain 2021

AN LÁ NÁISIÚNTA CUIMHNEACHÁIN – SEARMANAS CHATHAIR NA GAILLIMHE

 • Tue 13 Jul, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Reáchtáladh an Searmanas don Lá Náisiúnta Cuimhneacháin do Chathair na Gaillimhe, in ómós do na Gaeil go léir, idir fhir agus mhná, a fuair bás i gcogaí nó ar fiannas le Fórsaí Coimeádta Síochána na Náisiún Aontaithe ar an Domhnach an 11 Iúil 2021 ag Halla na Cathrach ar a 11am.

‘Lá do Chomhairle’ – Déardaoin 1 Iúil

 • Wed 30 Jun, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá obair ríthábhachtach oibrithe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus an ról a bheas acu le téarnamh geilleagrach agus sóisialta ár gcathrach á haibhsiú ar ‘Lá do Chomhairle’ ar an Déardaoin 1 Iúil. Ar na meáin shóisialta, tabharfaidh #LáDoChomhairle léargas ar obair ár n-oibrithe Comhairle tiomanta agus...

Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Mon 21 Jun, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tionóladh Cruinniú Bliantúil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Dé hAoine, 18 Meitheamh i Leisureland. Toghadh An Comh. Colette Connolly (Neamhspleách) ina Mhéara ar Chathair na Gaillimhe, leis An Comh. Martina O’Connor (Comhaontas Glas) tofa mar Leas-Mhéara.

Sráid Dhoiminic Uachtar réidh do bhearta béilí amuigh faoin aer

 • Wed 16 Jun, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tar éis plé leanúnach idir Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an FSS, An Garda Síochána agus Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Gaillimhe, is í Sráid Dhoiminic Uachtair an tsráid is deireanaí le bearta sealadacha a chur i bhfeidhm le béilí faoin aer a éascú.    

Léiríonn Méara Chathair na Gaillimhe onóir ar bheirt oibrithe deonacha le Galway Hibernians

 • Wed 16 Jun, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Rinne Méara Chathair na Gaillimhe, an Comh. Mike Cubbard, ceiliúradh ar éachtaí beirt chóitseálaithe le Galway Hibernians le fada an lá, Paddy Connolly agus Joe O’Reilly, ag fáiltiú an Mhéara faoi scaradh sóisialta in Leisureland Dé Máirt, an 15 Meitheamh. Tá cóitseáil á déanamh ag Paddy agus Joe leis an...

Onóir á léiriú ag Méara Chathair na Gaillimhe ar éachtaí Owen Ward

 • Fri 11 Jun, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Rinneadh ceiliúradh ar éachtaí mhac léinn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Owen Ward, ag fáiltiú an Mhéara a cuireadh ar siúl faoi scaradh sóisialta in Leisureland Dé hAoine, an 11 Meitheamh. Fear dúchais Chathair na Gaillimhe é Owen agus is ball de phobal Lucht Siúil na hÉireann é. In ainneoin gur fhág sé an scoil go...

Triaileann Comhairle Cathrach na Gaillimhe bearta do shamhradh faoin aer.

 • Wed 2 Jun, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag baint trialach as tionscnaimh i roinnt láithreacha le samhradh faoin aer a éascú trínár spásanna poiblí a fheabhsú agus spás a mhéadú le gnólachtaí cathrach atá tar éis oscailt a éascú agus a osclóidh tuilleadh do bhéilí lasmuigh ón Luan an 7...

Déanann Méara Chathair na Gaillimhe comóradh ar na daoine a fuair bás de bharr COVID-19

 • Thu 27 May, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Roimh Ghradaim an Mhéara Dé Céadaoin an 26 Bealtaine, nocht Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Mike Cubbard, plaic chuimhneacháin agus phlandaigh sé crann silíní fiáin i bPáirc Leanaí na Mílaoise i gcuimhne ar na daoine a fuair bás de bharr COVID-19 agus mar aitheantas do na daoine a oibríonn i seirbhísí sa líne...

Ní bheidh Cathrach na Gaillimhe ag bailiú táillí do Cheadúnais Bord agus Cathaoireacha ón Earnáil Fáilteachais in 2021

 • Wed 24 Mar, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Temporary Covid Street Furniture Permit Application Form March 2021 GA.PDF Ní bheidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag bailiú táillí do Cheadúnais Bord agus Cathaoireacha don earnáil fáilteachais as seo go deireadh 2021,...

FÁILTE CURTHA ROIMH FHÓGRA MAIDIR LE MAOINIÚ SUNTASACH DO THIONSCADAIL ATHBHEOCHANA CHOMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE

 • Fri 12 Mar, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
·         Tionscadal Nascacht Iompair Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (Comhairle Cathrach na Gaillimhe) – €40.30 milliún ·         Tionscadal Spásanna Poiblí agus Sráideanna na Gaillimhe (Comhairle Cathrach na Gaillimhe) –€8.64 milliún ...

Tuairisciú Síntiús Polaitiúil ag Tríú Páirtithe nach deanaí ná 31 Márta 2021

 • Fri 5 Mar, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá forálacha an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999, arna leasú i ndáil le tríú páirtithe deartha chun an duine nó na daoine sin laistigh den réimeas síntiús polaitíochta a chur i bhfeidhm ag leibhéal an rialtais áitiúil.  

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú)

 • Tue 16 Feb, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá sé de dhualgas ar Chomhaltaí Tofa d’Údaráis Áitiúla ráitis ar shíntiúis a thabhairt dá nÚdarás Áitiúil faoin 31 Eanáir gach bliain ina dtugtar sonraí de shíntiúis a fuair siad sa tréimhse dhá mhí dhéag roimhe sin.

Clár na dToghthóirí 2021-2022

 • Fri 12 Feb, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá Clár na dToghthóirí 2021-2022 agus an Clár atheagraithe do Chathair na Gaillimhe foilsithe anois agus beidh siad i bhfeidhm ón 15 Feabhra 2021 go dtí an 14 Feabhra 2022.

Comhairle ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe roimh an aimsir fhuar atá tuartha

 • Wed 10 Feb, 2021
 • Nuacht do Chomhairle
Tá Rabhadh Stádas Buí Sneachta agus Seaca le teacht i bhfeidhm i nGaillimh ar an 8am Déardaoin 11 Feabhra, le coinníollacha a bheas thar a bheith fuar agus teochtanna an-íseal i rith an lae agus sioc go gaineamh rua agus paistí oighir san oíche. Táthar ag súil le cruachadh sneachta de suas le 5cm in áiteanna.