Ionaid Phobail

 • An gcuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe aon áiseanna spóirt/caitheamh aimsire ar fáil?

  Is le Comhairle Cathrach na Gaillimhe na háiseanna caitheamh aimsire seo a leanas agus is í a bhíonn ina mbun:

  Breathnaigh ar léarscáil de láthair na n-áiseanna thuasluaite.

  Barr...

 • An bhfuil Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as Ionaid Phobail i gCathair na Gaillimhe?

  Is le Comhairle Cathrach na Gaillimhe trí Ionad Pobail agus is í a bhíonn ina mbun.

  Tá Halla Spóirt i ngach ionad, atá in ann freastal ar raon leathan spóirt, seomraí cruinnithe agus riachtanais ilfheidhmeacha.

  Barr...

 • Cén sórt gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl sna hIonaid Phobail?

  Cuirtear réimse mór gníomhaíochtaí spóirt faoi dhíon ar fáil sna hionaid, e.g. badmantan, cispheil, cearáité, eitpheil, sacar faoi dhíon, cicdhornálaíocht, etc. Freastalaíonn siad freisin ar ghníomhaíochtaí fóillíochta eile mar dhamhsa, ióga, etc. agus ar imeachtaí sóisialta mar Ghrúpaí Gníomhacha ag Dul ar Scor, Grúpaí Máithreacha agus Páistí Beaga, etc.

  Barr...

 • Cén chaoi a gcuirfidh mé an tIonad Pobail in áirithe?

  Is féidir na hIonaid a chur in áirithe trí ghlaoch teileafóin nó ríomhphost. Is iad seo sonraí teagmhála na nIonad:

  • 091 867594 d’Ionad Pobail Chnoc na Cathrach
  • 091 753022 d’Ionad Pobail na Rinne Móire agus
  • 091 524244 d’Ionad Pobail Westside
  • nó seol ríomhphost chuig centrebookings@galwaycity.ie

  Barr...

 • Céard iad uaireanta oscailte agus dúnta na nIonad Pobail?

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte an tSamhraidh d’Ionad Pobail Chnoc na Cathrach (ón 1 Meitheamh go dtí an 31 Lúnasa 2015):

  • Luan - Déardaoin, 9am go dtí 5pm
  • Oscailte ar an Aoine ó 9am go dtí 4pm
  • Dúnta ar an Satharn agus ar an Domhnach

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte Ionad Pobail na Rinne Móire:

  • Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm
  • Satharn - Domhnach: 8.00am go dtí 3.00pm Dúnta ar Laethanta Saoire Poiblí

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte Ionad Pobail Westside:

  • Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm
  • Satharn: 8.00am go dtí 3.00pm Dúnta ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Poiblí

  Barr...

 • Cé na táillí a ghearrtar ar úsáid na nIonad Pobail?

  Tá Sceideal Táillí na nIonad Pobail anseo a leanas:

  Ionad Pobail Chnoc na Cathrach

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  AN PRÍOMH-HALLA SPÓIRT

  • Grúpaí Pobail €44.00
  • Grúpaí Tráchtála €66.00

  SEOMRAÍ ILCHUSPÓRA

  • Grúpaí Pobail €33.00
  • Grúpaí Tráchtála €44.00

  SEOMRAÍ CRUINNITHE

  • An Seomra Glas: €16.50
  • Deic Féachana: €22.00
  • Stáisiún Caife: €27.50

  (Ón 1 Lúnasa, 2017)


  Ionad Pobail na Rinne Móire

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €27.50 €36
  An Halla Cleachtaidh €16.50 €22
  Badmantan €11 in aghaidh na cúirte €12 in aghaidh na cúirte
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  Tar éis 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €33 €42
  An Halla Cleachtaidh €22 €26
  Badmantan €15.50 in aghaidh na cúirte €14.50 in aghaidh na cúirte
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  (Ón 1 Lúnasa, 2017)


  Ionad Pobail Westside

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €25.50 €36
  An Halla Cleachtaidh €11 €22
  Badmantan €11 in aghaidh na cúirte €12 in aghaidh na cúirte
  An Seomra Beag €8 €10
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  Tar éis 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €27.50 €42
  An Halla Cleachtaidh €16.50 €23
  Badmantan €11 in aghaidh na cúirte €14.50 in aghaidh na cúirte
  An Seomra Beag €9 €11
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  (Ón 1 Lúnasa, 2017)

  Barr...

 • Cén chaoi a n-íocfaidh mé as m’áirithint san Ionad Pobail?

  Is féidir íoc as áirithint san Ionad Pobail díreach le:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannóg Airgeadais ar 091 536960.

  Barr...

 • An tIonad Pobail i gCnoc na Cathrach

  Seoladh: Cnoc na Cathrach, Gaillimh

  Breathnaigh ar léarscáil den láthair

  Teileafón: 091 867594

  Is iad seo a leanas Uaireanta Oscailte an tSamhraidh d’Ionad Pobail Chnoc na Cathrach (ón 1 Meitheamh go dtí an 31 Lúnasa 2015):

  • Luan - Déardaoin, 9am go dtí 5pm
  • Oscailte ar an Aoine ó 9am go dtí 4pm
  • Dúnta ar an Satharn agus ar an Domhnach

  Áiseanna:
  An Príomh-Halla (32m x 19m)
  (Dromchla polúireatáin gan uaim Durasport P)

  Sampla de Ghníomhaíochtaí, Imeachtaí:

  • Cispheil
  • Sacar faoi dhíon
  • Badmantan
  • Eitpheil
  • Teacht le Chéile don Phobal (800 duine ar a mhéad)

  Seomra Ilchuspóra (15m x 10m)
  (Urlár crochta de dhéanamh Adhmad Junckers Maple)

  Sampla de Ghníomhaíochtaí, Imeachtaí:

  • Ranganna Drámaíochta, Ealaíona Oscartha
  • Aeróbaic, Aclaíocht, Damhsa,
  • Teacht le Chéile don Phobal (150 duine ar a mhéad)
  • Cruinnithe Poiblí (150 duine ar a mhéad)

  Seomraí Cruinnithe (3):

  • An Seomra Glas - Seomra cruinnithe le haghaidh grúpaí beaga (ochtar ar a mhéad)
  • Deic Féachana - (Grúpaí/Ranganna: 30 - 40 duine ar a mhéad)
  • Stáisiún Caife - Imeachtaí sóisialta, cluichí cártaí, etc. (30 - 35 duine ar a mhéad)

  Cén chaoi a ndéanfaidh mé áirithint?
  Chun áit a chur in áirithe, cuir glaoch teileafón ar 091 867594 i rith uaireanta oscailte an Ionaid, 091 536400 i rith gnáthuaireanta oifige nó cuir ríomhphost chuig centrebookings@galwaycity.ie, tráth a seiceálfar an bhfuil áit ar fáil agus a bhfreastalófar ar d’áirithint más féidir é.

  Ba cheart íocaíocht ar úsáid Ionad Pobail Chnoc na Cathrach a dhéanamh díreach chuig:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannóg Airgeadais ar 091 536960

   

  Tá Sceideal Táillí Ionad Pobail Chnoc na Cathrach anseo a leanas

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  AN PRÍOMH-HALLA SPÓIRT

  • Grúpaí Pobail €44.00
  • Grúpaí Tráchtála €66.00

  SEOMRAÍ ILCHUSPÓRA

  • Grúpaí Pobail €33.00
  • Grúpaí Tráchtála €44.00

  SEOMRAÍ CRUINNITHE

  • An Seomra Glas: €16.50
  • Deic Féachana: €22.00
  • Stáisiún Caife: €27.50

  (Ón 1 Lúnasa, 2017)

  Barr...

 • Ionad Pobail na Rinne Móire

  Seoladh: Ascaill na Rinne Móire, Gaillimh

  Teileafón: 091 753022

  Uaireanta Oscailte:
  Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm
  Satharn - Domhnach: 8.00am go dtí 3.00pm.
  Dúnta ar Laethanta Saoire Poiblí

  Áiseanna:

  1 Phríomh-Halla Amháin:

  Sampla de Ghníomhaíochtaí, Imeachtaí:

  • Cispheil
  • Sacar faoi dhíon
  • Babhláil faoi dhíon
  • 4 Chúirt Badmantain
  • 1 Seomra Cleachtaidh/Traenála
  • Cicdhornálaíocht
  • Cearáité
  • Aeróbaic
  • Grúpa Máithreacha & Páistí Beaga

  Seomraí Cruinnithe: 1

  Tá Seomraí Feistis agus Áiseanna Cithfholctha ar fáil freisin.

  Cén chaoi a ndéanfaidh mé Áirithint chun na hÁiseanna a úsáid?
  Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Airíoch atá i bhfeighil Ionad Caitheamh Aimsire na Rinne Móire ar 091 753022 chun áirithint a dhéanamh.

  Déantar íocaíocht as úsáid Ionad Caitheamh Aimsire na Rinne Móire díreach chuig:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannóg Airgeadais ar 091 536960

  Táillí Ionad Pobail na Rinne Móire


  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €27.50 in aghaidh na huaire €36 in aghaidh na huaire
  An Halla Cleachtaidh €16.50 in aghaidh na huaire €22 in aghaidh na huaire
  Badmantan €11 in aghaidh na cúirte €12 in aghaidh na cúirte
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  Tar éis 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €33 in aghaidh na huaire €42 in aghaidh na huaire
  An Halla Cleachtaidh €22 in aghaidh na huaire €26 in aghaidh na huaire
  Badmantan €15.50 in aghaidh na cúirte €14.50 in aghaidh na cúirte
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  (Ón 1 Lúnasa, 2017)

  Barr...

 • Ionad Caitheamh Aimsire Westside

  Seoladh: Bóthar Shéamais Uí Chuirc, An Caisleán Nua, Gaillimh

  Teileafón: 091 524244

  Uaireanta Oscailte:
  Luan - Aoine: 8.00am go dtí 11.00pm.
  Satharn: 8.00am go dtí 3.00pm Dúnta ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Poiblí

  Áiseanna:

  An Príomh-Halla:

  • Sampla de Ghníomhaíochtaí, Cispheil
  • Imeachtaí, Sacar faoi dhíon ina measc
  • Babhláil faoi dhíon
  • Badmantan
  • 1 Seomra Cleachtaidh/Traenála
  • Cicdhornálaíocht
  • Cearáité
  • Aeróbaic

   

  Dhá Sheomra Cruinnithe 1 mór agus 1 beag

  Tá Seomraí Feistis agus Áiseanna Cithfholctha ar fáil freisin

  Cén chaoi a ndéanfaidh mé Áirithint chun na hÁiseanna a úsáid?

  Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Airíoch atá i bhfeighil Ionad Caitheamh Aimsire Westside ar 091 524244 chun áirithint a dhéanamh.

  Déantar íocaíocht as úsáid Ionad Caitheamh Aimsire Westside díreach chuig:
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Féadfaidh tú íocaíocht a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Airgead tirim
  • Seic
  • Cárta Visa/Master/Léasair

  Má tá tú ag déanamh íocaíochta le Cárta Visa/Master/Léasair déan d’íocaíocht le do thoil tríd an Rannán Caitheamh Aimsire agus Conláiste ar 091 536960

  Táillí Ionad Pobail Westside

  Ráta Cíosa de Réir na hUaire

  Roimh 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €25.50 €36
  An Halla Cleachtaidh €11 €22
  Badmantan €11 in aghaidh na cúirte €12 in aghaidh na cúirte
  An Seomra Beag €8 €10
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  Tar éis 6.00pm

  Áiseanna Grúpaí Pobail Grúpaí Eile
  An Príomh-Halla €27.50 €42
  An Halla Cleachtaidh €16.50 €23
  Badmantan €11 in aghaidh na cúirte €14.50 in aghaidh na cúirte
  An Seomra Beag €9 €11
  Cithfholcadáin €27.50 €36

  (Ón 1 Lúnasa, 2017)

  Barr...