Staitisicí CSO don Ghaeilge [2011] /CSO Statistics for Irish Language [2011]

Mar chuid de Thogra do Chathair Dhátheangach, tá súil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe leibhéal an dátheangais a fhorbairt agus a fheabhsú. Is é seo an chéad chineál togra dá leithéid in Éirinn agus bheadh súil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe bheith ina heiseamláir í Cathair na Gaillimhe in Éirinn, san Eoraip agus go domhanda do dhea-chleachtas dátheangach.
Bheadh súil go mbeadh deiseanna ann do lucht labhartha Gaeilge Chathair na Gaillimhe an Ghaeilge a úsáid go fonnmhar ar fud na Cathrach, i mórán earnálacha; go gcuireann Cathair na Gaillimhe an Ghaeilge chun cinn agus éascaíonn sí a húsáid ar bhealach inbhuanaithe agus cuimsitheach; agus go gcuimsíonn agus spreagann Cathair na Gaillimhe an Ghaeilge ag gach leibhéal cumais.

As part of a Bilingual City Initiative, Galway City Council is looking to develop and improve the level of bilingualism in Galway City. This initiative is the first of its kind in Ireland, and Galway City Council would hope to be a model in Ireland, in Europe and globally for bilingual best practice.
We would hope Galway's Irish speaking population are afforded the opportunity to readily use Irish all over the City, in many sectors; that Galway City promotes and facilitates the use of the Irish language in a sustainable, inclusive manner and Galway City encourages and embraces the Irish language at all levels of ability.