Cúirteanna Leadóige

 • An gcuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe áiseanna cúirt leadóige ar fáil sa chathair

  Cuireann, tá na cúirteanna leadóige lonnaithe sna ceantair seo a leanas:

  • Barr na Coille, Baile an Phoill, Gaillimh
  • Páirc Mhic Craith, Bóthar Sheanghoirt, Cnoc na Cathrach, Gaillimh
  • Faiche Spóirt Westside, Westside, Gaillimh
  • Páirc Dhabhach Uisce, Bóthar Dhabhach Uisce, Gaillimh
  • Páirc Ros Cam, Ros Cam, Gaillimh

  Breathnaigh ar léarscáil de láthair na gcúirteanna leadóige thuasluaite

  Barr...

 • Cén sórt áiseanna atá ag na cúirteanna leadóige?

  Tá dhá chúirt leadóige ag gach ceann de na hionaid thuasluaite.

  Barr...

 • Cén chaoi a gcuirfidh mé cúirt leadóige in áirithe?

  Ní gá na cúirteanna a chur in áirithint agus níl srian ar uaireanta oscailte na n-áiseanna seo.

  Barr...

 • An bhfuil táillí i gceist maidir le húsáid cúirt leadóige?

  Níl aon táille ar na cúirteanna leadóige a úsáid.

  Barr...