Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta

 • Deontas um Chúnamh Soghluaisteachta

  Tá an Deontas Tithíochta um Chúnamh Soghluaisteachta ar fáil chun sraith oibreacha bunúsacha le dul i ngleic le fadhbanna soghluaisteachta, go príomha, ach ní go heisiach, a bhaineann le dul in aois, a chlúdach.

  Áirítear leis na hoibreacha a fhaigheann cúnamh deontais faoin scéim greimráillí, rampaí rochtana, ceathanna rochtana réidh, cathaoireacha/ardaitheoir staighre (caithfear Tuairisc Ghairme a sheoladh isteach le d'iarratas i gcomhair cathaoir staighre), mionoibreacha eile a mheastar a bheith riachtanach chun riachtanais soghluaisteachta ball den teaghlach a éascú.

  Caithfear Tuairisc ó Theiripeoir Saothair a chur isteach le d'iarratas ar oibreacha ina n-áirítear gaireas meicniúil cosúil le cathaoir/ardaitheoir staighre. Féadfaidh an Chomhairle Tuairisc OT a iarradh ar oibreacha eile má mheastar sin a bheith riachtanach tar éis iniúchta.

  Tá níos mó faisnéise ar fáil ar an deontas seo tríd an fhoirm iarratais thíos a íoslódáil.

  Foirm Iarratais: Deontas um Oiriúnú Tithe do Sheanóirí agus do Dhaoine faoi Mhíchumas