Droichead Coisithe agus Rothaíochta Iarnróid an Chlocháin

Droichead Coisithe agus Rothaíochta Iarnróid an Chlocháin

Tá AECOM ceaptha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Iompair chun staidéar ar Roghanna Struchtúr a ullmhú chun droichead coisithe agus rothaíochta nua a thógáil ar theanntaí Sheandhroichead Iarnróid an Chlocháin agus ar phiaraí in Abhainn na Gaillimhe i mBarr an Chalaidh i gCathair na Gaillimhe.

Is féidir torthaí an staidéir seo a fháil sa tuarascáil;

Droichead Coisithe agus Rothaíochta Iarnróid an Chlocháin: Tuarascáil ar Roghanna Struchtúir