Ealaín Phoiblí

 

COIMISIÚN EALAÍNE POBAIL: Droichead Coisithe agus Rothaíochta na mBradán

radharc arial den droichead

Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín d’ealaíontóir(í) tograí a chur isteach le haghaidh coimisiúin ealaíne poiblí.

An Coimisiún Ealaíne Poiblí: Droichead Coisithe agus Rothaíochta na mBradán

Teideal: An Coimisiún Ealaíne Poiblí

Coimisiún:  Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Suíomh: Droichead Coisithe agus Rothaíochta na mBradán,  Cathair na Gaillimhe

Amscála: Ó Bhealtaine 2023 go dtí Eanáir/Feabhra 2024.

Spriocdháta do léiriú spéise céim a haon: 16ú Meitheamh  2023 5pm

Buiséad: €47,750 (Gach rud san áireamh)

 

Achoimre

Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín d’ealaíontóir(í) tograí a chur isteach le haghaidh coimisiúin ealaíne poiblí.  Cuirtear fáilte roimh mholtaí ó dhaoine aonair agus ó fhoirne ealaíne comhoibríocha.

Is é cuspóir na scéime faoin gcéad don ealaín ná ealaíontóirí a choimisiúnú chun saothar nua agus uaillmhianach a chruthú. Is féidir le torthaí molta a bheith buan, gearrshaolach, sealadach nó leathbhuan. Ag teacht leis na Treoirlínte Náisiúnta Céatadán don Ealaín 2004, tá an Coimisiún oscailte do gach foirm ealaíne.

Tá an tionscadal seo mar chuid de Chlár Ealaíne Poiblí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, atá maoinithe faoin Scéim Céatadán don Ealaín mar chuid de Straitéis Iompair na Gaillimhe (GTS).

 

Glao Amach: Is Glaoch Oscailte Céim a Dó e seo.

Eochairdhátaí:

Fógra an Choimisiúin - 26/05/2023 & 07/06/2023

Seisiún chun tuilleadh eolais a fháil ar líne d’ealaíontóirí - 20/06/2023 @ 10am

Cuairt ar an Suíomh - 19/07/2023 @ 5pm

Spriocdháta chun iarratas chéim 1 a fháil - 28/07/2023

Fógra i dtaobh Cinntí Gearrliostaithe - 04/08/2023 @ 12 noon

Spriocdháta chun iarratas chéim 2 a fháil - 31/08/2023

Cinneadh Chéim 2 a fhógairt - 12/09/2023

 

 

Chun clárú don seisiún faisnéise agus don chuairt ar an suíomh ag baint úsáide as an ábhar líne seol ríomhphost chuig @galwaycity.ie ag baint úsáid as an líne an ábhair: Coimisiún Ealaíne Poiblí.

 

Tá achoimre an ealaíontóra agus foirm iarratais ar fáil anseo:

Droichead Coisithe agus Rothaíochta na mBradán An Coimisiún an Chéatadáin don Ealaín

 

Ábhair Tacaíochta:

Nasc chuig leathanach chomhairle an innealtóra anseo.

Grianghraif an tSuímh:

 

 

Chun fhéachaint ar CCanna (cuirtear doiciméad nuashonraithe ar fáil gach seachtain le hiarratais maidir le coimisiún) anseo:

Chun fhéachaint ar CCanna