Eastáit Tithíochta a Thógáil i Gcúram

Eastáit Tithíochta  - a Thógáil i Gcúram

San t-eolas seo leagtar amach cad is brí leis an téarma ‘glacadh ar láimh’, cé atá ábalta a iarraidh go ndéanfaí forbairt chríochnaithe a ghlacadh ar láimh agus na nósanna imeachta atá i gceist. 

Seo é ceaptha le bheith ina treoir phraiticiúil. Ní léirmhíniú deifnídeach dlíthiúil í ar an dlí pleanála. Le haghaidh tuilleadh eolais, ba chóir duit dul i gcomhairle le Roinn Iompair Chomhairle Cathrach na Gaillimhe