Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib

 • Céard é Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib?

  Bunaíodh Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib faoin Navigation Act 1859 a rinne Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn.

  Tá na hIontaobhaithe freagrach as áiseanna loingseoireachta a chothabháil, as líon teoranta céanna ar chóras na Coiribe, agus as córas canála Eglinton, siúlbhealaí gaolmhara, cosáin tarraingthe, geataí loic agus ballaí teorann a chothabháil.

  Casann na hIontaobhaithe le hOifigigh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ceithre huaire sa bhliain.

  Tá an reachtaíocht a bhaineann le hIontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib ar fáil ar www.irishstatutebook.ie 

  Barr...

 • Cé hiad Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib?

  Barr...