Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib

 • Céard é Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib?

  Bunaíodh Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib faoin Navigation Act 1859 a rinne Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn.

  Tá na hIontaobhaithe freagrach as áiseanna loingseoireachta a chothabháil, as líon teoranta céanna ar chóras na Coiribe, agus as córas canála Eglinton, siúlbhealaí gaolmhara, cosáin tarraingthe, geataí loic agus ballaí teorann a chothabháil.

  Casann na hIontaobhaithe le hOifigigh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ceithre huaire sa bhliain.

  Tá an reachtaíocht a bhaineann le hIontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib ar fáil ar www.irishstatutebook.ie

  Barr...

 • Cé hiad Iontaobhaithe Loingseoireachta Loch Coirib?

  • An Comh. Damien Ryan,
   Milehill, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo
   dryan@cllr.mayococo.ie, 087 6992564
  • An Comh. Seamus Walsh,
   Glann, Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe
   cllrseamuswalsh@gmail.com, 087 0519884
  • An Comh. Niamh Byrne,
   An Clár, Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe
   nbyrne@cllr.galwaycoco.ie, 087 9250568
  • An Comh. Pádraig Conneely
   12 Gleann Nóinín, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.
   087-2593886
  • An Comh. Billy Cameron,
   12 An Caisleán Nua Íochtarach, An Caisleán Nua, Gaillimh
   bcameron@eircom.net, 087 1670552
  • An Comh. Frank Fahy,
   Teach Mhionlaigh, Bóthar an Leachta, Gaillimh
   ffahy@cllr.galwaycity.ie, 087 2345852
  • An tUasal Gary Creaven,
   31 Lios Caiseal, Baile an Bhriotaigh, Gaillimh
   garycreaven34@gmail.com, 087 2572965
  • An tUasal Bernard O’Halloran,
   21 Bóthar Inis an Ghaill, An Caisleán Nua, Gaillimh.
   ohalloranbernard@gmail.com, 087 1213752

  Barr...