Glanadh Sráideanna

 • An bhfuil seirbhís glanta sráideanna rialta i gCathair na Gaillimhe?

  Tá Aonad um Bainistíocht Bruscair i bhfeidhm faoi Rannán Comhshaoil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 2003 i leith.

  Tá an tAonad um Bainistíocht Bruscair freagrach as

  • scuabadh bóithre
  • piocadh bruscair
  • fáil réidh le dramhaíl a dumpáladh go neamhdhleathach/a ndearnadh diúscairt mhídhleathach uirthi
  • boscaí bruscair a sholáthar agus a fholmhú

  Roinntear an chathair ina ceithre chuid i gcomhair bainistiú bruscair – an taobh thoir, thiar, thuaidh agus lár na cathrach.

  Sanntar criú bainistithe bruscair do gach cuid. Tosaíonn glanadh na sráideanna ag 5.30 gach maidin.

  Barr...