Bailte/ Gairdíní Slachtmhara

 • An reáchtálann Comhairle Cathrach na Gaillimhe Comórtas Gairdíní?

  Reáchtálann. Bíonn Comórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara á reáchtáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i nGaillimh gach bliain. Tá an comórtas á reáchtáil ó 1961 i leith agus is féidir le gach gairdín príobháideach, eastát tithíochta, scoil, gnó agus grúpa pobail sa chathair cur isteach ar an gcomórtas.

  Barr...

 • Cé atá in ann iarratas a dhéanamh ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Is féidir le gach gairdín príobháideach, eastát tithíochta, scoil, gnó agus grúpa pobail i gcathair na Gaillimhe cur isteach ar an gcomórtas.

  Barr...

 • Céard iad na catagóirí sa chomórtas?

  Is iad na catagóirí:

  • Tithe príobháideacha - gairdíní ar aghaidh an tí, bláthbhoscaí fuinneoige/taispeáint bláthanna, faichí
  • Limistéir chónaithe - níos lú ná 50 teach, 50-200 teach, níos mó ná 200 teach
  • Scoileanna
  • Foirgnimh phoiblí agus thráchtála - foirgnimh chathartha lena n-áirítear coláistí, óstáin, séipéil agus ionaid adhartha, garáistí, siopaí/ollmhargaí, tithe lóistín cláraithe, eastáit thionsclaíocha, páirceanna tráchtála/miondíola.
  • Tionscadail phobail - tionscadal grúpa óige, tionscadal grúpa pobail

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Líon isteach Foirm Iontrála Comórtas na mBailte Slachtmhara agus Ghairdín Chathair na Gaillimhe 2019.pdf

  Barr...

 • An bhfuil cead ag gnóthaí iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas?

  Tá. Spreagtar gnóthaí le hiarratas a dhéanamh. Is iad na catagóirí ar féidir iarratas a dhéanamh orthu ná foirgnimh chathartha lena n-áirítear coláistí, óstáin, séipéil agus ionaid adhartha, garáistí, siopaí/ollmhargaí, tithe lóistín cláraithe, eastáit thionsclaíocha, páirceanna tráchtála/miondíola. Déantar moltóireacht ar ghnóthaí bunaithe ar aghaidh siopa/taispeántais bláthanna agus faichí gairdíní, má tá siad ann. Má tá tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil leis an Oifig an gComhshaol, environment@galwaycity.ie 

  Barr...

 • Céard é an spriocdháta?

  Le deimhniú

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéantar moltóireacht ar an gcomórtas agus cén uair?

  Tabharfaidh moltóir de chuid an chomórtais cuairt ar do ghairdín i mí Iúil agus bronnfar marcanna bunaithe ar na treoirlínte scórála a leag Coiste Bailte agus Gairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe síos. I gcás an chomórtais maidir leis an ngairdín ar aghaidh an tí i dtithe príobháideacha, roinntear an chathair i limistéir thíreolaíocha agus bronntar duaiseanna as an 1ú, 2 ú agus 3ú háit i ngach limistéar.

  Barr...

 • Céard iad na duaiseanna?

  Bronntar os cionn 100 duais sa chomórtas. I gcás tithe príobháideacha, bronntar an 1ú, 2ú agus an 3ú háit i ngach limistéar tíreolaíoch, agus duaiseanna foriomlána as an ngairdín is fearr, an taispeántas bláthanna is fearr agus an fhaiche is fearr. I gcás na limistéar cónaithe, bronntar duaiseanna as an eastát is fearr i ngach catagóir, agus duaiseanna foriomlána as an eastát cónaithe ina bhfuil na gairdíní is fearr agus is néata agus as an eastát cónaithe ina bhfuil na ceapacha bláthanna nó toir is fearr. I gcás áitribh thráchtála agus ghnó, bronntar an 1ú agus an 2ú háit i ngach catagóir. Faigheann gach buaiteoir teastas agus dearbhán nó duais airgid, ag brath ar an gcatagóir.

  Barr...

 • An mbíonn searmanas bronnta gradam ann?

  Bíonn, bíonn searmanas bronnta gradam ar siúl gach bliain.

  Barr...

 • Cé a dhéanann urraíocht ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Déanann Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Dangan Nurseries, Madden Nurseries agus Galway Crystal urraíocht ghnaíúil ar an gcomórtas.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoi Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara?

  Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chomórtas na mBailte agus na nGairdíní Slachtmhara, téigh i dteagmháil leis an Oifig an gComhshaol ar 091 538 400 no environment@galwaycity.ie

  Barr...