An Oifig Ealaíon

 • An bhfuil Seirbhís Ealaíon Cathrach i nGaillimh?

  Tá. Is í Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe a bhainistíonn Seirbhís Ealaíon na Cathrach.

  Barr...

 • Céard í Oifig Ealaíon na Gaillimhe?

  Ach oiread le hÚdaráis Áitiúla eile in Éirinn, tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as tacú le cruthaitheacht chomhaimseartha ina limistéar oibríochta agus as a forbairt. Ó 2001 i leith tá Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe mar chuid bhríomhar agus riachtanach de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Bunaíodh an Oifig chun comhairle a chur ar an gComhairle faoi gach gné de chleachtas ealaíon comhaimseartha, agus reáchtálann an tSeirbhís Ealaíon clár cónaitheachtaí, imeachtaí, idirghabhálacha agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha dá cuid féin.

  Barr...

 • Cá bhfuil Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe?

  Tá Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe lonnaithe in oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Barr...

 • Má tá ceist agam cé leis ar cheart dom dul i dteagmháil?

  Ba cheart fiosruithe ginearálta a chur chuig an Oifig Cultúir agus Pobail i Halla na Cathrach Teil. 091 536573 nó Ríomhphost c&c@galwaycity.ie

  Ba cheart ceisteanna níos mionsonraithe (ar nós forbairt ealaíontóra agus eagraíochta) a chur chuig Oifigeach Ealaíon na Cathrach.

  Barr...

 • Cén chaoi a ngabhfaidh mé i dteagmháil leis an Oifigeach Ealaíon?

  Is é James Harrold Oifigeach Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Is féidir dul i dteagmháil leis ar ríomhphost ag jharrold@galwaycity.ie nó trí ghlaoch a chur ar 091-536546 (má tá tú lasmuigh d’Éirinn glaoigh ar +353 91 536 546).

  Má tá cruinniú uait iarrtar ort ríomhphost a chur roimh ré ina n-insítear dúinn céard ba mhaith leat a phlé. Bíonn ríméad i gcónaí ar an Oifigeach Ealaíon fáilte a chur roimh chuairteoirí chuig an Oifig Ealaíon, ach coinne a dhéanamh leis.

  Barr...

 • Céard iad na cleachtais ealaíonta agus foirmeacha ealaíne a chuimsítear san Oifig Ealaíon?

  Bímid ag gabháil don chruthaitheacht chomhaimseartha sna foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, damhsa, scannán, litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, sráidealaín agus seónna, amharclannaíocht, na healaíona traidisiúnta agus cultúr físiúil. Oibrímid i gcleachtais a thugann foirmeacha ealaíne le chéile; i measc na gcleachtas sin tá ionaid, daoine óga, leanaí, oideachas, na healaíona agus sláinte, na healaíona agus míchumas, ealaín atá gníomhach go sóisialta agus tacaíochtaí d’ealaíontóirí.

  Ní bhímid ag gabháil do chúrsaí oidhreachta ná caomhnaithe mura bhfuil gné chomhaimseartha, bheo i gceist leis an tionscadal. Tá tuilleadh eolais faoi mhaoiniú agus faoi thionscadail oidhreachta agus chaomhnaithe ar fáil ón Oifig Oidhreachta i gComhairle Cathrach na Gaillimhe agus/nó ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe.

  Barr...

 • Cén chaoi a dtacaíonn an Oifig Ealaíon le cleachtóirí cruthaitheacha?

  • Tairgimid sparánachtaí agus cónaitheachtaí d’ealaíontóirí aonair in Ionad Tyrone Guthrie, Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin.
  • Tairgtear sparánachtaí d’ealaíontóirí aonair ar bhonn comórtais a bhíonn ar fáil d’ealaíontóirí i ngach foirm ealaíne comhaimseartha. Fógraítear critéir agus spriocdhátaí na n-iarratas ar an suíomh gréasáin seo agus sna meáin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i rannóg na bhFoirmeacha Iarratais. Is le haghaidh ealaíontóirí gairmiúla aonair a bhfuil cónaí orthu i gCathair na Gaillimhe na sparánachtaí ealaíonta. Tá dámhachtainí airgid sna sparánachtaí a thugtar chun tacú le cleachtas an ealaíontóra.
  • Is cónaitheachtaí in Ionad Tyrone Guthrie, Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin iad Dámhachtainí Tyrone Guthrie. Bronntar iad chun cabhrú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas a fhorbairt. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i  rannóg na bhFoirmeacha Iarratais.

  Barr...

 • Cén chaoi a dtacaíonn an Oifig Ealaíon le heagraíochtaí agus le grúpaí ealaíon?

  • Tairgimid deontais ealaíon gach bliain d’eagraíochtaí ealaíon idir ghairmiúil agus deonach atá ag feidhmiú i gcathair na Gaillimhe. Ní mór gurb é an cleachtas ealaíne comhaimseartha prionsabal agus príomh-raison d’être na heagraíochta nó an ghrúpa.
  • Bronntar deontais ealaíon ar bhonn comórtais gach bliain. Fógraítear critéir agus spriocdhátaí na n-iarratas ar an suíomh gréasáin seo agus sna meáin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i rannóg na bhFoirmeacha Iarratais.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé eolas ar chúrsaí ealaíon agus cultúir i nGaillimh?

  Chun nuacht agus an scéal is deireanaí a fháil faoi na healaíona i nGaillimh, lean leathanach Sheirbhís Ealaíon Chathair na Gaillimhe ar Facebook.

  Gheobhaidh tú liosta d’imeachtaí a bhaineann leis na healaíona ar fhéilire imeachtaí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe freisin.

  Barr...

 • Bronnadh Deontais Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (Eagraíochtaí) 2016

  AN tIARRATASÓIR Bronnadh
  An Tionscadal Rochtain ar Cheol 3,000
  Eachtraí sa Cheol 1,000
  An Áit Eile 1,000
  Amharclann Ala Participatory 1,000
  Stiúideonna Artspace 9,000
  Away With Words (Bráithre na Carthanachta) 1,500
  Baboró 15,500
  Comhlacht Amharclannaíochta Blue Teapot (Bráithre na Carthanachta) 4,000
  Branar Téatar do Pháistí 3,000
  Ceol Pobail an Chladaigh 500
  Club Shine 300
  Cois Cladaigh 3,500
  Féile Dathanna ar an Imeall 1,500
  Comhlacht Amharclannaíochta Sráide Dathanna 1,000
  COPE na Gaillimhe (Grúpa Ealaíne Sonas) 500
  Crannóg Media 1,180
  Grúpa Scríbhneoirí Croí na Gaillimhe 300
  Cúirt 13,000
  Comhlacht Amharclannaíochta Decadent 1,000
  Ealaíona Taibhiúcháin Druid 28,000
  Stiúideonna Engage Art 4.050
  Forge Stiúideonna Cré 1,000
  Comhlacht Amharclannaíochta Fregoli 1,000
  Féile Scannán Afracach na Gaillimhe 500
  Club Ealaíne na Gaillimhe 600
  Ionad Ealaíon na Gaillimhe 19,000
  Amhránaithe Barócach na Gaillimhe 4,250
  Galway Cathedral Recitals 1,720
  Cumann Córúil na Gaillimhe 2,000
  Sorcas Pobal na Gaillimhe 6,000
  Tionscadal Damhsa na Gaillimhe 5,550
  Ceol Luath na Gaillimhe 8.000
  Comhchoiste Feimineach na Gaillimhe 500
  Ionad Scannán na Gaillimhe (Scannáin ID) 12,000
  Fleadh Scannán na Gaillimhe 16,000
  Cumann Scannán na Gaillimhe 7,000
  Féile Imill na Gaillimhe 2,800
  Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe 46,000
  Féile Snagcheoil na Gaillimhe 3,500
  Cónaitheacht Ceoil na Gaillimhe 23,000
  Ceolchumann na Gaillimhe 3,000
  Ceolchumann Paitríoch na Gaillimhe 3,000
  Cumann Percy French na Gaillimhe 300
  Galway Print Studio 2,000
  The Galway Review 500
  Seisiúin na Gaillimhe 8,000
  Iontaobhas Steinway (1981) na Gaillimhe 600
  Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe 4,000
  Iontaobhas Ealaíon Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe 9,000
  Comhaontas Ealaíon Óige na Gaillimhe 2,000
  Ceolfhoireann Óige na Gaillimhe 5,000
  Amharclann Óige na Gaillimhe 8,000
  Impressions 2016 1,000
  Cumann Píosála na hÉirean - Brainse an Iarthair 500
  Féile ISDA 500
  Amharclann John Rogers 200
  Fleadh Scannán Sóisear na Gaillimhe 1,500
  KATS 500
  An Cineama Beag 3,000
  Macnas 24,000
  Moonfish 4,900
  Ceol do Ghaillimh 13,500
  Amharclann No Ropes 500
  Gailearaí 126 Artist Run 6,000
  Over the Edge 3,000
  Cumann Geamaireachta na Rinne Móire 2,500
  Schola Cantorum San Nioclás 3,000
  Soundscape (Bráithre na Carthanachta) 4,000
  Speckled Egg Dance 300
  The Theatre Room 1,000
  Tulca 10,000
  Tunes in the Church 1,750
  Féile Ealaíon Westside 2,500
  Bailé Óige an Iarthair 1,200
     
    385,000

Barr...