Dec 5, 2022 |
Nuacht Iompair
Is mór an t-áthas a chuireann sé ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ná a fhógairt go mbeidh seirbhís Pháirceála agus Taistil na Nollag bliantúil ar siúl ó Ráschúrsa na Gaillimhe go Lár na Cathrach, ón Satharn 10 Nollaig go dtí Oíche Nollag, Dé Sathairn 24 Nollaig.
Dec 1, 2022 |
Folúntais
Preasráiteas –  Tabhairt isteach Táillí Páirceála Carranna ag Leisureland
Dec 1, 2022 |
Nuacht Iompair
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair, a fhógairt go bhfuil tús curtha le tógáil Thionscadal Scéim Ghréasán Rothaíochta Bhóthar Dhabhach Uisce Theas. Cuirfidh an tionscadal áiseanna rothaíochta feabhsaithe agus feabhsuithe gaolmhara na gcosán ar fáil lena...
Dec 1, 2022 |
Nuacht Pleanála
Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta don An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2023. Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach nach déanaí ná Dé hAoine an 20ú Eanair 2023 (16:00) chuig Caroline Phelan,...

Comhairle Cathrach na Gaillimhe