Glantachán Pobail

 • Cén chaoi a n-eagróidh mé Glantachán Pobail nó Glantachán an Earraigh?

  Má theastaíonn ó do chumann áitritheoirí nó ó ghrúpa pobail glantachán a eagrú i do cheantar, tabharfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe cúnamh dóibh trí mhálaí agus mhiotóga a chur ar fáil agus baileofar an dramhaíl a bhailítear mar thoradh ar an nglantachán uait.

  Níl aon táille as an tseirbhís, ach ní mór do Chumainn Áitritheoirí clárú le Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh ré.

  Barr...

 • An gcuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe Málaí & Miotóga ar fáil i gcomhair imeachtaí glantacháin?

  Nuair a chláraíonn tú le haghaidh Glantachán Earraigh, is féidir málaí agus miotóga a bhailiú ón Deasc Seirbhísí do Chustaiméirí i Halla na Cathrach.

  Barr...

 • An bhfuil Comhairle Cathrach na Gaillimhe in ann uirlisí pioctha bruscair a chur ar fáil i gcomhair an ghlantacháin?

  Ar an drochuair, mar gheall ar shrianta buiséid, níl aon uirlisí pioctha bruscair againn le haghaidh Ghlantachán an Earraigh faoi láthair.

  Barr...

 • Cén chaoi a bhfaighidh mé réidh le bruscar/dramhaíl a bhailítear mar chuid den ghlantachán?

  Nuair a bheidh an glantachán déanta, ba cheart don té a d’eagraigh é dul i dteagmháil le Seirbhís do Chustaiméirí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun an t-eolas seo a leanas a thabhairt dóibh ionas go mbaileofar an dramhaíl:

  • líon na málaí atá le bailiú,
  • an seoladh beacht óna mbaileofar na málaí
  • an cineál dramhaíola atá sna málaí.

  De ghnáth bailítear an dramhaíl ó Ghlantachán an Earraigh ar an gCéadaoin. Ba cheart iarratais ar bhailiúchán ghlantachán an earraigh a chur in iúl don rannóg Seirbhísí do Chustaiméirí roimh 12pm Dé Máirt ar an tseachtain a dteastaíonn an bailiúchán a dhéanamh.

  Cinntigh le do thoil go mbíonn aon dramhaíl a bhailítear i málaí agus go bhfuil siad dúnta i gceart.

  Is féidir dul i dteagmháil leis an bhfoireann seirbhísí do chustaiméirí ag customerservice@galwaycity.ie nó trí ghlaoch a chur ar 091 536400

  Barr...

 • Cén cineál dramhaíola a bhaileoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar chuid de Ghlantachán Pobail?

  Is féidir féar, crainn/driseacha bearrtha agus dramhaíl ghlas a chur isteach i málaí le haghaidh Ghlantachán an Earraigh. Is féidir gnáthbhruscar a chur isteach i málaí le haghaidh Ghlantachán an Earraigh freisin, ach ba cheart an dramhaíl sin a chur i málaí ar leith agus ní in éineacht leis an dramhaíl ghlas.

  Barr...