Reiligí

 • Cá bhfuil na reiligí (tailte adhlactha) lonnaithe i gCathair na Gaillimhe?

  Tá dhá reilig ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe:

  Reilig Chnocán Iósaif,
  Bóthar Rathúin
  (Reilig Rathúin)
  environment@galwaycity.ie nó 091 536400
  An Reilig Nua/Reilig an Bhóthair Mhóir,
  Crosbhóthar na Reilige,
  An Bóthar Mór
  (Reilig an Bhóthair Mhóir)
  environment@galwaycity.ie nó 091 536400

Is féidir dul i dteagmháil le Saoiste na Reilige ar 087 2390930 (ar fáil go dtí 2:30pm ar an Satharn).

Breathnaigh ar léarscáil de láthair na reiligí.

Barr...

 • Céard iad uaireanta oscailte na Reiligí?

  Is iad seo a leanas uaireanta oscailte Reilig Rathúin agus Reilig an Bhóthair Mhóir:

  Luan 8:00am go dtí 4:15pm
  Máirt 8:00am go dtí 4:15pm
  Céadaoin 8:00am go dtí 4:15pm
  Déardaoin 8:00am go dtí 4:15pm
  Aoine 8:00am go dtí 3:15pm
  Satharn 1:30am go dtí 4:15pm
  Domhnach (Gan adhlacthaí) osclaítear na Príomhgheataí idir 1:30am agus 4:15pm.
  Cead isteach do choisithe trí gheataí ar an taobh – oscailte an t-am ar fad ag an dá reilig
 • Barr...

 • Cén chaoi a gcuirfidh mé uaigh in áirithe?

  Is féidir uaigheanna a chur in áirithe trí ghlaoch ar Rannán Comhshaoil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh ar 091 536595 (9am go dtí 5pm, Luan go hAoine) nó taobh amuigh d’uaireanta oibre trí ghlaoch ar Shaoiste na Reilige ar 087 2390930.

  Barr...

 • Céard iad na táillí a ghearrtar ar uaigh a chur in áirithe?

  costas

  D’fhéadfadh na táillí athrú ó bhliain go bliain.

  Is iad seo a leanas na táillí le haghaidh Reilig an Bhóthair Mhóir agus Reilig Rathúin:

  Cineál Uaighe Táille
  Uaigh Shingil a cheannach €650
  Uaigh Dhúbailte a cheannach €1530
  Táille ar Uaigh a Oscailt (Cónra/Cisteog) €410
  Táille ar Uaigh Naíonán/Síothal a Oscailt €170
 • Deontas Méala

  Níl an Deontas Méala ann níos mó agus ní íoctar é maidir le básanna an 1 Eanáir 2014 nó ina dhiaidh sin

  Tá na sonraí ar www.citizensinformation.ie

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé fiosrú faoin gclár adhlactha?

  Gheobhaidh tú amach cá bhfuil cara nó duine muinteartha leat curtha ach breathnú ar an gClár Adhlactha.

  Níl ort ach glaoch ar 091 536400 nó ríomhphost a sheoladh chuig environment@galwaycity.ie

  Chun cabhrú le d’fhiosrú ní mór duit na rudaí seo a bheith agat:

  Barr...

 • Cén chaoi a bhfaighidh mé amach cá bhfuil cara nó duine muinteartha liom curtha i gCathair na Gaillimhe?

  Gheobhaidh tú amach cá bhfuil cara nó duine muinteartha leat curtha ach breathnú ar an gClár Adhlactha.

  Níl ort ach glaoch ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536595 nó ríomhphost a sheoladh chuig environment@galwaycity.ie

  Chun cabhrú le d’fhiosrú tabhair:

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar leac uaighe/cloch chinn a chur in airde?

  Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar Chead más mian leat leac uaighe agus an colbha a chur in airde i gceann de Reiligí na Comhairle Cathrach.

  Ba cheart a thabhairt faoi deara gurb ionann an ‘tIarratasóir’ agus an dealbhóir nó an conraitheoir atá chun an obair a dhéanamh.

  Ba cheart an fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán agus sonraí a chur isteach faoin té atá básaithe agus sonraí faoin uaigh.

  Cuir san áireamh freisin:

  Ba cheart an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

  An Rannán Comhshaoil
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe
  Halla na Cathrach
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh.

  Ba cheart d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara:

  Barr...