Comhairle na nÓg

 • Céard í Comhairle na nÓg?

  Is comhairlí óige í Comhairle na nÓg sna 34 údarás áitiúil sa tír, a thugann deis do dhaoine óga a bheith rannpháirteach i bhforbairt seirbhísí áitiúla agus beartas áitiúil.

  Toisc gur le haghaidh an aosa óig í Comhairle na nÓg (idir 12-18 mbliana déag d’aois), dream nach mbíonn aon deis eile vótála acu chun a gcuid tuairimí a chur in iúl, dearadh Comhairle na nÓg chun cur ar chumas daoine óga a gcuid tuairimí a chur in iúl faoi na seirbhísí, faoi na beartais agus faoi na saincheisteanna a mbíonn tionchar acu orthu ina gceantar féin.

  Oibríonn comhordaitheoir áitiúil leis na daoine óga lena chinntiú go mbíonn taithí dhearfach acu ar an obair.

  Bíonn cruinniú ar siúl i mí na Samhna gach bliain agus tugtar cuireadh do mheánscoileanna áitiúla roinnt daltaí a chur chuig an gcruinniú.

  Déantar athbhreithniú ag an gcruinniú sin ar an dul chun cinn a rinneadh ar shaincheisteanna a tháinig chun cinn ag cruinniú na bliana roimhe sin agus socraítear topaicí le haghaidh na bliana ina dhiaidh sin.

  Fiafraítear de na daoine óga a fhreastalaíonn ar an gcruinniú sin ar mhaith leo a bheith ar choiste Chomhairle na nÓg agus a bheith níos rannpháirtí dá réir sin.

  Tá tuilleadh faisnéise ar shuíomh gréasáin Chomhairle na nÓg agus ar leathanach Facebook Chomhairle na nÓg.

  Barr...

 • Cén chaoi ar féidir liom páirt a ghlacadh sa Chomhairle?

  Ba cheart duit ceist a chur ar do scoil go bhfeicfidh tú an bhfuil siad chun scoláirí a chur chuig cruinniú na Samhna agus, má tá, ba cheart duit a rá go bhfuil fonn ort freastal air.

  Féadfaidh daoine óga a fhreastalaíonn ar an gCruinniú sin iarratas a dhéanamh le bheith ina gcomhaltaí de Choiste Chomhairle na nÓg.

  Barr...

 • Mura mbím ag cruinniú na Samhna an féidir liom a bheith páirteach ann fós?

  Is féidir a bheith páirteach i gComhairle na nÓg fiú amháin murar fhreastail tú ar an gCruinniú Ginearálta Bliantúil i mí na Samhna.

  Mura raibh tú ag an gcruinniú sin, ba cheart duit dul i dteagmháil le Comhordaitheoir Chomhairle na nÓg a phléifidh do chás leat. Tá sonraí ar leathanach Facebook Chomhairle na nÓg

  Barr...

 • Cén uair a bhíonn cruinnithe ar siúl?

  Bíonn cruinnithe ar siúl i rith na scoilbhliana agus is cruinnithe míosúla a bhíonn i gceist de ghnáth.

  B’fhéidir go mbeadh gá cruinnithe breise a reáchtáil roimh imeachtaí speisialta.

  Barr...

 • Cá mbíonn na cruinnithe ar siúl?

  Bíonn na cruinnithe ar siúl in oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go hiondúil, i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh ach d’fhéadfaidís a bheith ar siúl in ionaid eile freisin ag brath chúinsí éagsúla.

  Barr...

 • Cén t-am a mbíonn na cruinnithe ar siúl?

  Go hiondúil eagraítear cruinnithe tar éis na scoile, ag 5pm de ghnáth ar laethanta scoile agus ar maidin nó tráthnóna ar an Satharn.

  Barr...

 • Cén chaoi a ngabhfaidh mé i dteagmháil le comhordaitheoir Chomhairle na nÓg i gCathair na Gaillimhe?

  Is é Peter Salmon comhordaitheoir áitiúil Chomhairle na nÓg le haghaidh Chathair na Gaillimhe.

  Is féidir glaoch ar Peter ar 091- 536460 nó ríomhphost a sheoladh chuig peter.salmon@galwaycity.ie

  Tá tuilleadh faisnéise ar shuíomh gréasáin Chomhairle na nÓg agus ar leathanach Facebook Chomhairle na nÓg.

  Barr...