An tSeirbhís Dóiteáin

 • Céard í uimhir theagmhála na Seirbhíse Dóiteáin?

  Is í an uimhir theileafóin éigeandála ná 999 nó 112.

  Barr...

 • Céard a dhéanann an tSeirbhís Dóiteáin?

  Soláthraíonn an tSeirbhís Dóiteáin na seirbhísí seo a leanas:

  • Seirbhísí comhraic dóiteáin agus tarrthála
  • Sábháilteacht Dóiteáin sa Phobal
  • Seirbhísí Teicniúla um Chosc ar Dhóiteán e.g. deimhnithe sábháilteachta ó dhóiteáin
  • Pleanáil d’Éigeandálaí Móra

  Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na seirbhísí a sholáthraíonn an tSeirbhís Dóiteáin cliceáil anseo

  Barr...

 • An bhfuil Seirbhís Dóiteáin ar leithligh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus ag Comhairle Chontae na Gaillimhe?

  Seachadann Comhairle Chontae na Gaillimhe na Seirbhísí Dóiteáin le haghaidh Chathair agus Chontae na Gaillimhe bunaithe ar chomhaontú idir Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe.

  Barr...

 • Cá bhfuil Ceanncheathrú na Seirbhíse Dóiteáin lonnaithe?

  Tá Ceanncheathrú na Seirbhíse Dóiteáin lonnaithe i Stáisiún Dóiteáin Chathair na Gaillimhe ar Bhóthar an Athar Uí Ghríofa.

  Tá na hOifigigh Shinsearacha Dóiteáin ar fad le haghaidh na Gaillimhe lonnaithe ansin.

  Barr...

 • Céard iad sonraí teagmhála na Seirbhíse Dóiteáin?


  • I gcás éigeandála, glaoigh ar 999 nó 112

  Má tá ceisteanna eile agat is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

  • Tá Stáisiún Dóiteáin na Gaillimhe lonnaithe ar Bhóthar an Athar Uí Ghríofa, Cathair na Gaillimhe agus bíonn sé é ar oscailt ó 9.10am go dtí 12.55pm agus ó 2.10pm go dtí 5pm Luan go hAoine
  • Teil. 091 509070 (Sin uimhir riaracháin amháin agus fáil air idir
   9.10am agus 12.55pm agus idir 2.10pm agus 5pm Luan go hAoine)
  • Ríomhphost: fireservices@galwaycoco.ie

  Barr...